Geluid

Verkeer maakt geluid en dat kan zorgen voor geluidoverlast. Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van rijkswegen in de gaten of het geluid binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft.

Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is vanuit de Wet Milieubeheer verplicht de geluidproductie langs snelwegen te beheersen.

Geluidproductie beheersen
Wanneer we een snelweg veranderen, onderhouden en aanleggen, houden we altijd in de gaten of het geluid in zogeheten referentiepunten onder het vastgestelde geluidproductieplafond blijft. Referentiepunten zijn vaste rekenpunten op korte afstand aan weerszijden van de weg. Zo voorkomen we dat de geluidbelasting op woningen langs de weg onbeheerst toeneemt. En dat omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

Wilt u meer weten over geluid langs snelwegen? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat en/of bekijk daar ook de brochure over geluid langs rijkswegen.
Illustratie GPP (geluid productie plafonds)

Geluidregister
Het geluidregister is een interactieve kaart waarop actuele informatie te vinden is over referentiepunten en bijbehorende geluidproductieplafonds. Er zijn in Nederland maar liefst 60.000 referentiepunten met ieder een eigen geluidproductieplafond. Het geluidregister is te bekijken op rijkswaterstaat.nl/geluidregister.
                                                  
Waarom berekenen en niet meten?
Het vaststellen van het geluidniveau doen we aan de hand van berekeningen, niet aan de hand van metingen. Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid geluid zou Rijkswaterstaat dag en nacht moeten meten op meer dan 60.000 punten – samen vertegenwoordigen die punten alle locaties langs snelwegen. Bovendien kunnen we op basis van metingen niet voorspellen hoe het geluid zich in de toekomst ontwikkelt. Daarom maken we met behulp van een computer, op basis van een wettelijk vastgelegde rekenmethode, berekeningen.

Rekenformule: gemiddelde van overdag, ’s avonds en ‘s nachts
We rekenen met een jaargemiddeld geluidniveau van een etmaal: Overdag, ’s avonds en ’s nachts. Omdat mensen geluid in de avond en in de nacht vaak als hinderlijker ervaren, tellen wij bij het gemiddelde van de avond 5 decibel (dB) en bij het gemiddelde van de nacht 10 dB op. Van deze 3 gemiddelden nemen wij weer het gemiddelde.
   
      Geluidsthermometer

RIVM controleert berekeningen
Het onafhankelijke Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) controleert steekproefsgewijs onze berekeningen bij referentiepunten. Dit doet het RIVM door in de praktijk de geluidproductie bij een selectie van deze punten te meten. Wijkt de meting van het RIVM systematisch af van onze berekeningen? Dan kijken we of we de rekenmethodiek moeten bijstellen.

Wettelijk kader als basis
In de Wet Milieubeheer staan regels voor geluidoverlast. Om ervoor te zorgen dat de A58 ook ná de verbreding aan deze regels voldoet, nemen we op dit traject diverse geluidbeperkende maatregelen. Door deze maatregelen voldoet ook de verbrede A58 in de toekomst aan de normen uit de Wet Milieubeheer. Deze maatregelen leggen we vast in het tracé- en saneringsbesluit.
                                                    
Veelgestelde vragen
Mocht u naar aanleiding van deze pagina nog vragen hebben, kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Cookie-instellingen