Innovatief idee?

Living Lab InnovA58,

fysieke proeftuinen voor het testen van innovaties die bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Rijkswaterstaat wil een grote bijdrage leveren aan een schone, groene en veilige plek om te leven. De volgende generaties hebben ons nu nodig voor een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving!  We mogen geen tijd verliezen. Alleen samen zetten we écht grote stappen in het ontwikkelen van nieuwe, duurzame producten, diensten en werkwijzen die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Aan de A58, op en rond verzorgingsplaats Kloosters (bij Oirschot) heeft Rijkswaterstaat een test- en experimenteerlocatie voor duurzame innovaties, het Living Lab InnovA58.

Dit is een leer-, ontwikkel- en experimenteeromgeving waar marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan innovaties t.b.v. 

 • circulaire economie
 • klimaatneutraal bouwen en werken
 • 'nieuwe diensten' voor weggebruikers
 • relevante thema's die bijdragen aan een duurzame leefomgeving:
  • digitalisering
  • biodiversiteit
  • duurzaamheid
  • smart mobility
  • energietransitie
  • circulaire economie
  • klimaatverandering
  • grondstoffen
  • zoetwaterbeschikbaarheid

We dagen marktpartijen en onszelf uit om de samenwerking aan te gaan! Op Kloosters hebben we plaats om innovatieve concepten te testen en monitoren in de praktijk. Ons Living Lab is letterlijk een proeftuin.

6 redenen om mee te doen aan het Living Lab

Rijkswaterstaat biedt hier (1) fysieke ruimte op een zichtlokatie om ruim 2 jaar jaar lang te testen (2) kritische en meedenkende experts (3) inzicht in de beheeropgave van Rijkswaterstaat (4) inzicht in producteisen en (5) exposure voor uw potentiële klanten. (6) Succesvolle innovatietrajecten kunnen leiden tot potentiële realisatiecontracten.

Verzorgingsplaats Kloosters langs de A58 bij Oirschot, testlocatie voor duurzame innovaties

Mijn bedrijf heeft een innovatie-idee of -product, en dan?

Een goede onderbouwing op het gebied van techniek en haalbaarheid is onmisbaar. We kijken naar potentie en perspectief. En: past het bij Rijkswaterstaat of bij haar regionale partners?

Dan kijken we naar 4 criteria: (1) meerwaarde (voor Rijkswaterstaat), (2) de verhouding tussen kosten en baten, (3) risico’s en (4) draagvlak.

Ons Living Lab is erop gericht om van voorstellen concrete toepassingen te maken. Dit doen we samen, met alle expertise die ons ter beschikking staat.

Op de website Rijkswaterstaat Innoveert vind je meer voorbeelden van innovatieprojecten waar Rijkswaterstaat momenteel aan werkt. Interessant om eens door te nemen voor inspiratie of aanknopingspunten.

Innoveren doen we samen, InnovA58 maakt 't mogelijk

Heb jij een idee dat aansluit bij een van de innovatieopgaven en wil je jouw innovatie, samen met Rijkswaterstaat, verder ontwikkelen bij het Living Lab InnovA58? Dien dan een voorstel in!

Innovatievoorstel indienen

 

 

 

Cookie-instellingen