In gesprek met bedrijven en bewoners over aansluiting Best

projectteam InnovA58 30-03-2018 1707 keer bekeken

Bij InnovA58, het project om delen van de A58 te verbreden, wil Rijkswaterstaat betrokkenen uit de directe omgeving graag de kans geven om mee te denken over de precieze invulling van de plannen. Daarom organiseren we voor verschillende locaties rond het traject bijeenkomsten om zorgen te bespreken en tips te krijgen. Deze keer gingen we in gesprek over de aansluiting bij Best en de knooppunten Batadorp en Ekkersweijer.

Donderdag 29 maart waren namens de omwonenden van de A58 in de omgeving van Best  vertegenwoordigers van bewonersverenigingen aanwezig. Dit gebied ligt aan de rand van Brainport Eindhoven en behalve betrokken bewoners waren er dan ook afgevaardigden van bedrijven uit de buurt, zoals Philips. De in totaal ongeveer 15 betrokkenen gingen uiteen in drie groepen om te bespreken wat de verbreding van de A58 concreet gaat betekenen voor de aansluiting bij Best en de knooppunten met de A2 bij Batadorp en Ekkersweijer daar vlakbij. Nadien kwamen de groepen weer bij elkaar om de resultaten onderling uit te wisselen.

Onderzoek nodig
‘De mensen zijn overwegend blij dat de verbreding er komt en willen dat het liefst zo snel mogelijk gerealiseerd zien’, vertelt omgevingsadviseur Joep de Greef. ‘Sommigen dachten dat we al verder waren met de plannen, maar er is eerst nog meer onderzoek nodig.’ In die onderzoeken gaan ook de punten mee die deze avond zijn aangedragen. De Greef: ‘De bedrijven gaven aan dat het nu soms al druk is bij het kruispunt dat volgt op de afrit. Ze verwachten dat dat alleen nog maar toeneemt. We gaan kijken of het nodig is om dat kruispunt aan te passen. Zij zouden het ook mooi vinden als er een herkenbare entree voor Brainport Eindhoven langs de snelweg komt. Daar kunnen we nog wel ideeën voor gebruiken.’ Verder vinden nog geluidsberekening plaats om te bepalen of er maatregelen nodig zijn zoals stiller asfalt of geluidsschermen. ‘De mensen wonen hier relatief ver van de weg af, dus ik verwacht dat maatregelen zoals geluidsschermen beperkt blijven’, aldus De Greef.

Tunnels en bomen
Sommige bewoners waren positief verrast door de plannen voor de onderdoorgang bij de Erica. ‘Dat is nu een heel smal tunneltje’, legt de Greef uit. ‘Eerst ging daar ook fietsverkeer doorheen, maar tegenwoordig moeten fietsers omrijden. Op die plek komt een veel bredere tunnel , inclusief fietspad. Daar waren mensen heel blij mee.’

Anderen kwamen zelf met ideeën voor het planten van bomen. De Greef: ‘Ten noorden van Batadorp is een stuk natuur waar vroeger meer bos was. Mensen zouden dat graag terugzien. We gaan uitzoeken wat daar mogelijk is. Langs het traject moeten best wat bomen gekapt worden en dat compenseren we door op andere plekken, liefst zo dicht mogelijk in de buurt, nieuwe bomen te planten. Dat willen we bijvoorbeeld ook doen bij de brug over het Beatrixkanaal. Daar komt een nieuwe brug en doordat de oude verdwijnt, komt daar meer ruimte voor bomen .’

Vervolg
Rijkswaterstaat is blij met de grote betrokkenheid en neemt de tips en wensen mee in de verdere uitwerking van het ontwerp met aansluitingen op de lokale wegen en geluidsmaatregelen. Het resultaat presenteren we voor de zomer aan alle omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst.

Van deze werksessie is ook een verslag beschikbaar.

Cookie-instellingen