Omwonenden denken mee over inpassing Oirschot

projectteam InnovA58 26-03-2018 2787 keer bekeken

Bij InnovA58, het project om delen van de A58 te verbreden, wil Rijkswaterstaat betrokkenen uit de directe omgeving graag de kans geven om mee te denken over de precieze invulling van de plannen. Daarom organiseren we voor verschillende locaties rond het traject bijeenkomsten om zorgen te bespreken en tips te krijgen. Ditmaal stond de inpassing van Oirschot op de agenda.

Ongeveer vijftig betrokken bewoners uit de omgeving kwamen donderdagavond 22 maart naar het Hof van Solms in Oirschot voor overleg met Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Rond vijf tafels kwamen vragen ter sprake over de aansluiting van de verbrede A58 op het lokale wegennet en de inpassing in het landschap. De omwonenden zijn als geen ander op de hoogte van de lokale situatie. De aanwezigen konden hun zorgen dan ook duidelijk aangeven en kwamen met goede ideeën voor oplossingen.

Geluid
‘Zorgen over geluidsoverlast staan met stip op nummer 1’, vertelt omgevingsadviseur Inge Peters. ‘De verwachting is dat extra verkeer in de toekomst zorgt voor meer geluid. Maar de kern van Oirschot is een “saldo nul”-omgeving en dat betekent dat wij ervoor zorgen dat de geluidsoverlast zeker niet toeneemt en mogelijk zelfs vermindert door innovatieve maatregelen. We kijken bijvoorbeeld naar een nieuw soort asfalt dat nog stiller is dan dubbellaags zoab. Voor de locatie bij de nieuwe brug over het Wilhelminakanaal willen we aannemers uitdagen om met stillere voegovergangen te komen, zodat de overlast beperkt blijft. ’ Bewoners zijn ook bezorgd over geluidsschermen die afbreuk doen aan het Oirschots imago als “monument in het groen”. Peters: ‘Daar waar geluidsschermen komen, proberen we deze zo groen mogelijk te maken, bijvoorbeeld met beplanting. We kijken ter hoogte van Oirschot ook naar een proef met innovatieve multifunctionele schermen, die naast geluid onder andere fijnstof tegenhouden.’ 

Verlichting, veiligheid en natuur
Bewoners gaven verder aan dat de wegverlichting soms zo sterk is dat ze in huis geen lamp meer nodig hebben om een boek te lezen. Peters: ‘We zoeken naar oplossingen die alleen de weg verlichten en niet de omgeving.’ Daarnaast vroegen omwonenden om bij het vernieuwen van een aantal viaducten over de snelweg te zorgen voor voldoende breedte uit veiligheidsoverwegingen. Nu moeten landbouwverkeer en schoolgaande jeugd daar vaak op elkaar wachten. Een interessante suggestie kwam naar voren bij de discussie rond een brug over de beek Beerze bij Spoordonk. ‘Provincie en natuurorganisaties willen die brug een paar meter ophogen om meer ruimte te geven aan dieren en wandelaars, maar bewoners willen hem juist laag houden vanwege het geluid’, legt Peters uit. ‘Nu suggereerde iemand om de Beerze anders te laten meanderen, zodat er een hogere brug kan komen op een plek waar minder mensen er last van hebben. Dat is de moeite van het onderzoeken waard.’

Vervolg
Rijkswaterstaat is blij met de grote betrokkenheid vanuit de omgeving en neemt de tips en wensen mee in de verdere uitwerking van het ontwerp met aansluitingen op de lokale wegen en geluidsschermen. Het resultaat presenteren we voor de zomer aan alle omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst.

Van deze werksessie is ook een verslag beschikbaar.

Cookie-instellingen