Terug naar de tekentafel voor knooppunt Sint Annabosch

projectteam InnovA58 22-03-2018 3768 keer bekeken

De uitgewerkte plannen voor de voorkeursvariant van omwonenden va knooppunt Sint Annabosch bleken bij toetsing door verkeerskundigen niet veilig genoeg. Daarom gaan de ontwerpers en omwonenden terug naar de tekentafel. In een bijeenkomst in Bavel legde Rijkswaterstaat aan omwonenden uit wat het probleem is en wat er nu verder gaat gebeuren.

Op een bijeenkomst in Bavel vertelde Rijkswaterstaat dinsdagavond 20 maart aan omwonenden van knooppunt Sint Annabosch dat de plannen die zij voor ogen hadden voor het knooppunt niet door kunnen gaan. Door de verbreding van de A58 moet onder andere de afslag naar Utrecht vanuit de richting Galder een andere invulling krijgen. De bewoners hadden oorspronkelijk zelf een idee aangedragen voor een alternatieve oplossing, maar dat blijkt niet haalbaar.

Minder veiligheid, meer verkeer
Op verzoek van Rijkswaterstaat toetsten verkeersdeskundigen het uitgewerkte en geoptimaliseerde ontwerp. Daarbij kwamen ze tot de conclusie dat de verkeersveiligheid in het geding zou komen. ‘Dat zit niet in één ding, maar in een opeenstapeling van kleine dingen’, vertelt planstudiemanager Marco Bakermans. ‘Het ontwerp heeft een aantal bijzonderheden die voor de automobilist op de weg te snel achter elkaar komen.’ Bovendien zal door de verbreding van de snelweg naar verwachting ook de hoeveelheid verkeer toenemen, zeker omdat er daarnaast plannen zijn voor verbreding van de A58 op het traject Breda – Tilburg even verderop. Bakermans: ‘Die combinatie van extra verkeer en een complexe verkeerssituatie maakt dat de voorkeursvariant van de bewoners echt niet door kan gaan’.

Toelichten en opnieuw beginnen
‘Die conclusie was een domper voor ons allemaal’, vertelt Bakermans. ‘Daarom hebben we in een persoonlijke toelichting de redenen dat het ontwerp niet kan toegelicht en ruimte geboden om vragen te stellen. Mensen wilden bijvoorbeeld weten waarom het zo lang geduurd heeft, voor we hierachter kwamen. Dat heeft ermee te maken dat we eerst alles op een globaal niveau uitwerken en dat daarna verder uitdetailleren en dat op vele locaties langs de A58.’ Wat gaat er nu verder gebeuren? ‘We nemen twee maanden extra tijd voor het knooppunt Sint Annabosch’, legt Bakermans uit. ‘In die tijd beleggen we twee of drie bijeenkomsten met betrokkenen. Daar zetten we de oude alternatieven op een rij en vullen die aan met nieuwe ideeën. Zo willen we tot een oplossing komen die toch zoveel mogelijk recht doet aan de wensen van bewoners. We beginnen opnieuw, maar wel met veel ervaring.’

Terugvallen op originele plan
Het ligt voor de hand om nu terug te vallen op het originele plan van de ontwerpers: een fly-over over de snelweg heen. Bakermans: ‘Dat is een makkelijke oplossing en het enige alternatief dat we nu kennen. Maar we weten dat bewoners zich zorgen maken over bijvoorbeeld geluidsoverlast en problemen met fijnstof. We gaan dus nog één laatste keer nadenken of er nog andere alternatieven zijn of misschien is het mogelijk om de fly-over te optimaliseren? Ik heb gemerkt dat er veel professionele bewoners bij zijn met bijvoorbeeld een achtergrond in civiele techniek. Wie weet komen zij met aanvullingen en optimalisaties.’  

Meedenken
Wilt u ook meedenken over het ontwerp van knooppunt Sint Annabosch? Stuur dan voor 29 maart een mailbericht met uw naam en adres naar: innova58@rws.nl  U ontvangt dan meer informatie over de datum en locatie van de werksessie.

Cookie-instellingen