Samen plannen maken voor knooppunt Galder

projectteam InnovA58 12-03-2018 4339 keer bekeken

Bij InnovA58, het project om delen van de A58 te verbreden, wil Rijkswaterstaat betrokkenen uit de directe omgeving graag de kans geven om mee te denken over de precieze invulling van de plannen. Daarom organiseren we in maart en begin april voor verschillende locaties rond het traject werksessies voor bewoners om zorgen te bespreken en tips te krijgen. De eerste avond betrof knooppunt Galder.

Twaalf bewoners en vertegenwoordigers van belangenverenigingen uit de buurt van knooppunt Galder gingen op donderdagavond 8 maart in gesprek met Rijkswaterstaat. Op tafel lagen de plannen om de weg bij het knooppunt te verbreden. Op zowel landschappelijke als technische kaarten konden de betrokkenen met stiften intekenen waar zij problemen verwachten, welke oplossingen ze zien en wat voor wensen ze hebben. ‘De mensen zijn positief betrokken en komen met originele ideeën’, vertelt Michèle van der Vlies, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. ‘Zij kennen de omgeving goed en wijzen ons op dingen waarover zij zich zorgen maken, zoals onveilige situaties voor fietsers en de aantasting van natuur in de buurt.’ 

Geluidsoverlast
De belangrijkste zorgen van deze omwonenden hebben ermee te maken dat het knooppunt Galder door extra kruisende wegen hoger komt te liggen. Dat leidt volgens bewoners tot meer geluidsoverlast, zeker omdat de hoeveelheid verkeer waarschijnlijk toeneemt. Van der Vlies: ‘We onderzoeken de wens van bewoners om wallen en beplanting te gebruiken en meer groen aan te brengen. De berekeningen moeten nog volgen, maar omdat het een landelijk gebied is met heel verspreide bebouwing, verwacht ik niet dat er op deze locatie veel geluidsschermen komen. Mensen vroegen ons ook of de weg niet meer de diepte in kan, maar dat wordt technisch gezien en qua kosten lastig. Op de precieze hoogteligging en de benodigde geluidsmaatregelen komen we terug rond de zomer.’

Natuur
Bewoners maken zich ook zorgen over de mogelijke hinder van de wegverlichting door verhoging van het knooppunt. Van der Vlies: ‘Lantaarns uitdoen zou de verkeersveiligheid niet ten goede komen, maar we willen kijken hoe we de uitstraling van licht naar de omgeving kunnen inperken.’

Ook natuur en recreatie zijn belangrijk voor de omwonenden. ‘De Vereniging Markdal is vanuit een breder perspectief bezig met gebiedsontwikkeling en wil hun plannen om natuur uit te breiden graag laten aansluiten bij de inpassing van de verbrede A58 in het landschap. Wij zoeken binnen ons budget naar een passende oplossing voor het behouden en waar mogelijk versterken van de natuurwaarden’, legt Van der Vlies uit.

Vervolg
Rijkswaterstaat is blij met de grote betrokkenheid en neemt de tips en wensen mee in de verdere uitwerking van het ontwerp met aansluitingen op de lokale wegen en geluidsmaatregelen. De komende weken volgen nog verschillende werksessies met bewoners langs de A58. Voor de zomer organiseren we inloopbijeenkomsten voor alle omwonenden. Daar presenteert Rijkswaterstaat het ontwerp voor de A58 in de omgeving, de benodigde geluidsmaatregelen en de resultaten van de werksessies.

Van deze werksessie is ook een verslag beschikbaar.

Cookie-instellingen