Meedenken over ontwerp verbrede A58

projectteam InnovA58 21-02-2018 1915 keer bekeken

InnovA58 vindt participatie belangrijk. Samen met kennispartners, medeoverheden, marktpartijen en omwonenden willen we van de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste snelweg maken. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. RWS heeft hiervoor een interactieve website laten ontwikkelen.

Op www.innovA58.nl/denkmee kan iedereen die wil reageren op de toekomstige wegverbreding zijn zorgen of wensen kwijt en reageren op de plannen voor de verbreding van de A58. Al met één klik op de kaart kunt u gemakkelijk uw reactie vermelden. Met name vier specifieke locaties kunnen van dichtbij worden bekeken: de knooppunten De Baars en Sint-Annabosch, de onderdoorgang van De Beerze en de dorpskern bij Oirschot. Verder kunt u op elke plek langs het tracé op de kaart aangeven welke zorgen of suggesties u hebt voor die locatie.

Dit kan gedurende de maanden februari en maart. Eind maart 2018 inventariseren Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos alle reacties en verwerken deze waar mogelijk in het verdere detailontwerp voor de weg en omgeving. Via deze website geven we natuurlijk ook een terugkoppeling over de reacties.

Sessies op maat
Rijkswaterstaat organiseert in de maanden februari en maart ook ontwerpateliers met vertegenwoordigers van betrokken gemeenten en werksessies met groepjes vertegenwoordigers vanuit de omgeving. In kleine groepjes bespreken we de ideeën die er leven en de randvoorwaarden en mogelijkheden. Zodat we hier zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden bij het verder uitwerken van het ontwerp. Omdat het niet mogelijk is om een werksessie te houden in grote groepen vinden deze werksessies plaats in kleine groepjes met vertegenwoordigers vanuit de omgeving. Zij ontvangen hiervoor een gerichte uitnodiging.

In mei/juni organiseren we brede informatiebijeenkomsten waarin we het ontwerp voor de weg en de omgeving, inclusief de parallelwegen, taluds, sloten en geluidsmaatregelen toelichten.

Dus wilt u meedenken? Dat kan door een reactie te plaatsen bij de kaart op het digitale platform www.innova58.nl/denkmee. Ook kunt u een mailbericht sturen naar innova58@rws.nl.

Er is een beperkt aantal extra plaatsen beschikbaar voor de werksessies voor overige betrokken omwonenden die geen gerichte uitnodiging hebben ontvangen. U kunt hiervoor uw belangstelling kenbaar maken via innova58@rws.nl. Op basis van het aantal extra aanmeldingen bekijkt Rijkswaterstaat of er eventueel een aanvullende werksessie gehouden moet worden.

Vervolgproces
Bovengenoemde stappen zijn erop gericht om tot de zomer van 2018 alle input te verzamelen voor het ontwerptracébesluit vanuit betrokken overheden, organisaties en omwonenden. In juni moeten de stukken voor het ontwerptracébesluit volgens de planning in concept gereed  zijn. Dan start de toetsing van het ontwerp en alle documenten, zodat het ontwerptracébesluit in december 2018 vastgesteld en ondertekend kan worden door de minister.

Cookie-instellingen