Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

projectteam InnovA58 30-01-2018 4405 keer bekeken

Diverse partijen in Brabant slaan de handen ineen om ‘De Brabantse Energiecorridor’ te realiseren. De aanleiding voor deze uitdaging komt voort uit de verbreding van de A58. Rijkswaterstaat gaat deze snelweg de komende jaren op innovatieve wijze verbreden.

Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Rijkswaterstaat heeft al meerdere gemeenten langs de A58 uitgedaagd om met initiatieven te komen. Daaruit ontstond het idee voor de realisatie van De Brabantse Energiecorridor. Een herkenbaar lint in het landschap waarlangs door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Brabant gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld met drijvende zonnepanelen op een waterplas langs de snelweg.

De regio’s Hart van Brabant en Metropoolregio Eindhoven alsook Enexis, de gemeente Breda en Rijkswaterstaat tekenen op donderdag 1 februari 2018 een intentieverklaring waarin zij de plannen voor deze Brabantse Energiecorridor bekrachtigen. Op die dag vindt in het nieuwe multifunctionele gemeentehuis ‘Huis van Waalre’ de eerste Brabantse Energietop plaats.

Potenties en kansrijke locaties
Om dit initiatief goed van de grond te krijgen, starten de betrokken partijen met een verkenning naar de haalbaarheid. Daarbij willen zij inzicht krijgen in de potenties en kansrijke locaties rond de A58 voor energiewinning maar ook voor transport en opslag van duurzame energie en warmte. Er is een projectgroep gevormd met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Samen geven zij met dit initiatief invulling aan de Energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maar ook aan de Energie Agenda van de provincie Noord-Brabant, de Regionale Energiestrategie Hart van Brabant, Kansenkaart Metropoolregio Eindhoven, Atelier Stad Breda en de Regionale Energiestrategie West-Brabant. Het doel van deze strategieën is dat de regio's zich gaan concentreren op die elementen in de energieopgave waar op regionale schaal het verschil gemaakt kan worden.

Planning
Medio maart verwachten we de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Op basis van deze resultaten maken de partijen een plan van aanpak voor het vervolg.

In de loop van het voorjaar vindt terugkoppeling van alle resultaten plaats aan de bestuurders en directies van de samenwerkende partijen.
 

Cookie-instellingen