Goed bezochte informatiemarkt A58 Knooppunt De Baars

projectteam InnovA58 14-12-2017 2050 keer bekeken

Rijkswaterstaat heeft op woensdagavond 13 december een informatiemarkt georganiseerd over het project InnovA58: knooppunt de Baars. Ruim 70 omwonenden bezochten deze markt.

Informatiemarkt
Na een korte presentatie over de stand van zaken en het verkeerskundige ontwerp voor het knooppunt gingen de bezoekers in gesprek met de deskundigen van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Dit leverde goede discussies op, veel vragen en ook aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

Vragen
Tijdens de informatiemarkt zijn vragen gesteld over het geluid van de snelweg, de aansluiting van fiets-/wandelpaden bij Moerenburg en de locatie voor parallelwegen en de aansluiting van de A58 op Koningshoeven. Deze vragen en de antwoorden hierop vindt u hier.

Hoe verder
De komende maanden werkt Rijkswaterstaat de inpassing van het nieuwe knooppunt in de omgeving verder uit. De vragen en wensen die zijn ingediend tijdens de informatiemarkt verwerken we waar mogelijk in de uitwerking van het wegontwerp. Daar waar dit niet mogelijk is, geeft Rijkswaterstaat een toelichting. Het verder uitgewerkte ontwerp is naar verwachting in het voorjaar van 2018 klaar. Daarover houdt Rijkswaterstaat omwonenden en andere betrokkenen op de hoogte.

Nadere informatie
- Presentatie

Cookie-instellingen