Uitnodiging: Informatieavond knooppunt de Baars

projectteam InnovA58 27-11-2017 2562 keer bekeken

Rijkswaterstaat nodigt u van harte uit om op woensdag 13 december aanwezig te zijn bij de informatieavond over knooppunt de Baars. Op deze avond wordt u door Rijkswaterstaat geïnformeerd over het verkeerskundig ontwerp van de A58 inzake knooppunt de Baars en de verdere stappen.

In september 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu gekozen voor de verbreding van een deel van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Tilburg en Eindhoven. Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereiding hiervan, de zogeheten planuitwerking. Hierin wordt het plan nauwkeurig uitgewerkt, zodat de minister hier eind 2018 een besluit over kan nemen, het Ontwerptrac├ębesluit (OTB) en bijbehorend milieueffectrapport (MER).

Voor knooppunt de Baars heeft Rijkswaterstaat een verkeerskundig ontwerp van de A58 uitgewerkt. Wij willen u graag informeren over dit ontwerp en de verdere stappen. Hierna gaan we aan de slag met de inpassing van de weg aan de hand van informatie over onder andere geluid, natuur, gemeentelijke plannen en de wensen van omwonenden.

Bijpraten
Wij nodigen u graag uit voor een informatieavond op woensdagavond 13 december 2017 over het project InnovA58: knooppunt de Baars. Wij laten dan zien hoe het ontwerp van het vernieuwde knooppunt er op hoofdlijnen uit ziet en lichten dit graag toe. Ook informeren we u over de status van het project en de vervolgstappen in 2017 en 2018.

Informatiemarkt
Rijkswaterstaat vindt uw inbreng belangrijk. Daarom horen wij graag uw mening. De informatieavond heeft een interactieve vorm. Dat betekent dat u zelf kiest welke informatie u belangrijk vindt en ophaalt. En wat u vanuit de omgeving belangrijk vindt voor de verbreding van de A58 bij knooppunt de Baars. Na een korte inleiding kunt u rondlopen langs de presentatietekeningen, suggesties doen en vragen stellen. Er zijn daarvoor verschillende projectspecialisten aanwezig. Zij gaan graag het gesprek met u aan.

De opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de avond neemt Rijkswaterstaat waar mogelijk mee in de uitwerking van het wegontwerp. Daar waar dit niet haalbaar is, legt Rijkswaterstaat dit uit in een schriftelijke toelichting. De volgende stap in de uitwerking van het wegontwerp is naar verwachting gereed in het voorjaar van 2018.

Wat, waar en hoe?
Wilt u ook weten waar we staan voor knooppunt de Baars? En wilt u Rijkswaterstaat laten weten wat daarbij voor u van belang is?
U bent van harte welkom op woensdagavond 13 december in wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32c, 5021BE Tilburg.
De avond start om 19.00 uur met een welkomstwoord en korte presentatie door Marco Bakermans, planstudiemanager InnovA58. Aansluitend kunt u langs de kaarten lopen en in gesprek gaan met de aanwezige deskundigen. De avond eindigt om 21.00 uur.

Wilt u zich voorafgaand aan de informatieavond alvast informeren?
Dat kan via deze website (www.innova58.nl). Zie ook het krantenartikel ED 06-08-2016. U kunt ook contact opnemen met het projectteam van InnovA58 via Inge.peters@rws.nl of via 06-53395713.

Voor deze informatieavond hoeft u zich niet aan- of af te melden.

Cookie-instellingen