Keuzes maken voor rijlijnen en ruimtebeslag verbrede A58

projectteam InnovA58 27-10-2017 2021 keer bekeken

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen en Bos zijn hard aan de slag met de voorbereidingen voor het ontwerp van de verbrede A58.

Dat gebeurt vooral nog achter de schermen, maar steeds vaker gaan we de komende maanden in gesprek met omwonenden, andere overheden zoals de provincie en gemeenten die aan de A58 liggen. Maar ook plannen we het komende half jaar gesprekken, infoavonden en workshops met bewonersgroepen of belangenorganisaties zoals Brabants Landschap en Stichting Markdal.

 

Het is nu het belangrijkste om de rijlijnen van de weg te bepalen. Die moeten we eerst vaststellen om de zogenaamde X- en Y-assen definitief te maken. Op die manier weten we precies waar het midden van de weg komt. Daarna kunnen we het ontwerp verder vormgeven. Denk dan alle zaken die bij een snelweg horen zoals het intekenen van rijbanen, vluchtstroken, geleiderails en bermen.

 

Ruimte bepalen

Vanuit de middenas bepalen we hoeveel ruimte de A58 uiteindelijk in het landschap gaat innemen als er een derde strook bij komt in beide rijrichtingen. Deze klus neemt de nodige tijd in beslag, maar het is belangrijk dat we dit zorgvuldig doen. Daarna komen de ontwerptekeningen die we zo hard nodig hebben in onze gesprekken met de omwonenden en andere doelgroepen. De tekeningen helpen om met elkaar het inrichtingsplan concreet te maken. Dan kunnen we bijvoorbeeld beslissen hoe we de ruimte inrichten op de plaatsen waar beken onder de A58 doorstromen. Maar ook hoe we om willen gaan met de flora en fauna die in het nabijgelegen gebied van het hele verbredingstraject van de A58 te vinden zijn. Dit zal later ook allemaal terug te lezen zijn in de Milieueffectrapportage die we opstellen.

 

Grondaankoop

Wanneer het totale ruimtebeslag bekend is, kan de grondverwering ook in een stroomversnelling komen. Lees hier meer over de grondaankoop. De laatste weken heeft Rijkswaterstaat van omwonenden begrepen dat zij benaderd zijn door een rentmeesterskantoor dat aanbiedt te adviseren in het grondaankooptraject van de A58. Dit zijn géén initiatieven van Rijkswaterstaat. Wij benaderen de direct-aanwonenden zelf en hebben dat in een groot aantal gevallen ook al gedaan. Wanneer omwonenden vragen hebben of alvast meer willen weten over de grondaankoop, kunnen zij contact opnemen met Hans Gijezen. (E: hans.gijezen@rws.nl, T: 06 - 310 113 76).

 

Planning

Het Ontwerp Tracébesluit en de milieueffectrapportage moeten eind 2018 klaar zijn, waarna ze ter visie worden gelegd. Rekening houdend met de reacties op het OTB neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar verwachting eind 2019 een definitief Tracébesluit. De start van de realisatie van het project staat gepland voor 2020 en naar verwachting is het project in 2023 gereed.

 

Cookie-instellingen