Team Oirschot voorbeeld van geslaagde burgerparticipatie

projectteam InnovA58 08-06-2017 3356 keer bekeken

We hebben al veel geschreven over het participatietraject met Team Oirschot. Maar hoe hebben de deelnemers dit zelf ervaren? Hieronder leest u de ervaringen van het team, samengevat door Cees Ouwerkerk, lid van Team Oirschot en betrokken vanuit buurtgroep De Kemmer.

Team Oirschot werd begin 2016 geformeerd door Rijkswaterstaat (RWS), een representatieve club mensen bestaande uit een aantal buurtbewoners, sporters, ondernemers en de gemeente Oirschot. In het kader van burgerparticipatie wil Rijkswaterstaat omwonenden en belangengroepen betrekken bij de verbreding van de A58 ter hoogte van Oirschot die tussen 2020 en 2023 plaats gaat vinden. Bureau VanBerlo werd ingehuurd om het hele proces te faciliteren en slaagde er op bewonderingswaardige wijze in om de neuzen van de verschillende buurten en belangengroepen dezelfde kant op te krijgen en om er gezamenlijk het beste voor heel Oirschot uit te halen.

Na de eerste verbreding van de noordkant van de A58 in 2010 was er grote scepsis onder omwonenden ontstaan, omdat men de perceptie had dat RWS niet naar hen luisterde en gewoon zijn gang ging. Daarnaast werd er veel overlast van de A58 ondervonden terwijl RWS beloofd en berekend had dat dit niet het geval zou zijn door de toegepaste maatregelen.

RWS heeft hier, gedurende het proces, goed naar geluisterd en heeft als uitgangspunt gegeven dat de bewoners er, ten opzichte van de situatie in 2009, niet op achteruit mochten gaan in 2030. Met dien verstande dat ze wel gehouden zou kunnen worden aan wettelijke bepalingen voor wat betreft verplichte geluidsvoorzieningen. Effectief betekende dit dat het team kon starten met een blanco vel papier en die is door Team Oirschot gedurende het proces goed vol geschreven. Specifieke belangen werden door de groep in goede harmonie gekneed tot een vorm gevonden was waar iedereen mee kon leven. Ook werd veel research gedaan en werden experts opgeroepen om meer te weten te komen over bijvoorbeeld zonne-energie, voorzieningen tegen geluidsoverlast, emissie neutralisatie en groen aspecten. Dit werd als zeer leerzaam ervaren.Iedere deelnemer werd geacht te communiceren met de achterban en de reacties terug te koppelen en te verwerken.

Op maandag 27 maart heeft Team Oirschot haar bevindingen aan RWS en de gemeente gepresenteerd. Kort voor deze eindpresentatie werd nog een extra lange avond ‘overgewerkt’ om alles klaar te krijgen.  Voor bosgebied de Kemmer en  sportpark Moorland  was de situatie relatief snel duidelijk, maar voor het viaduct over het kanaal kon het team geen significant voordeel vinden voor de zuid-of noordvariant. RWS had berekend dat de kosten ook vergelijkbaar waren en dat men ook geen voorkeur had. Uiteindelijk kan de gemeente dan de keuze maken afhankelijk van mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en in combinatie met kwaliteitsslagen in de infrastructuur ter plekke.

‘Key succes factor’ was volgens Team Oirschot dat men de groep zelf hun problemen liet analyseren en oplossen waardoor de adviezen door de hele groep gedragen werden voor het hele tracé van 3,5 km. RWS en gemeente hebben niet of nauwelijks geprobeerd om hun visie op te dringen aan de groep en er werd respectvol omgegaan met iedere deelnemer.

Hoewel we op dit moment nog niet weten of het fel begeerde geluidsscherm van 3,5 km er ook daadwerkelijk komt, kunnen we al wel stellen dat de PR waarde van dit project voor zowel RWS als Oirschot groot is (al is dit uiteraard moeilijk in geld uit te drukken). Van Team Oirschot gaat u ongetwijfeld in de toekomst nog meer horen.

Meer informatie
De presentatie met de resultaten van Team Oirschot leest u hier.
Een verslag van de bijeenkomst leest u hier.

Cookie-instellingen