Team Oirschot presenteert resultaten social designtraject

projectteam InnovA58 28-03-2017 4604 keer bekeken

De resultaten van het participatietraject met inwoners Oirschot zijn op maandag 27 maart door Team Oirschot – een vertegenwoordiging van Oirschotse inwoners en ondernemers – aangeboden aan Rijkswaterstaat een gemeente Oirschot.

Foto: Antoon Vennix (lid Team Oirschot) overhandigd de resultaten aan Karin Weustink, directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat en wethouder Caspar van Hoek.

Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot hebben samen met inwoners van Oirschot een intensief participatietraject doorlopen over de inpassing van de te verbreden A58 in het landschap. De resultaten van dit traject zijn op maandag 27 maart door Team Oirschot – een vertegenwoordiging van Oirschotse inwoners en ondernemers – aangeboden aan Karin Weustink, directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat, en wethouder Caspar van Hoek.

Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot hebben de verbreding van de A58 aangegrepen om de bewoners van Oirschot een stem te geven in de ontwerpplannen. Dit is gebeurd volgens het principe van social design. Startpunt van dit traject was een openbare clubavond op 15 november 2016, waar iedereen uit Oirschot die in de omgeving van de snelweg woont of onderneemt de kans kreeg om input te leveren over de verbreding van de A58. Een select gezelschap van ondernemers en inwoners is daarna – onder de naam Team Oirschot en begeleidt door VanBerlo – aan de slag gegaan met deze wensen, kansen en ambities om zo tot een advies te komen voor de inpassing van de A58 in het landschap bij Oirschot. De resultaten zijn op 27 maart gepresenteerd.

Uitstraling
Belangrijke aandachtspunten die Team Oirschot aan Rijkswaterstaat en de gemeente meegeeft, zijn zorgen om de huidige geluidbelasting en een toename daarvan en om een verslechtering van de luchtkwaliteit. Een ander belangrijk punt is dat Team Oirschot vindt dat de inpassing van de te verbreden A58 moet aansluiten bij de uitstraling van Oirschot als groene en monumentale gemeente. Rijkswaterstaat zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om het talud van de A58 hoger te maken dan de weg zelf, zodat de snelweg meer aan het zicht wordt onttrokken.

Veiliger
Daarnaast heeft Team Oirschot zorgen geuit over de kanaalpassage – de plek waar de doorgaande weg onder de brug van de A58 over het Wilhelminakanaal gaat. Deze donkere onderdoorgang zal na de verbreding nog veel donkerder worden en onveiliger aanvoelen, met name voor fietsers. Ook de nabijgelegen ophaalbrug baart de inwoners van Oirschot zorgen. Daar gebeuren bijvoorbeeld regelmatig ongelukken. Het advies aan Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot is om het veiliger maken van de ophaalbrug mee te nemen bij de verbreding van de weg.

Vertrouwen
Team Oirschot heeft ook nagedacht over de ligging van de nieuwe brug over de A58. Die kan aan de noord- of zuidkant komen. Conclusie is dat het team zich niet echt uitspreekt over een voorkeur. Het uitgangspunt is dat Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot over voldoende expertise beschikken om een gefundeerde keuze te maken. Marco Bakermans, planstudiemanager bij InnovA58 is blij dat Team Oirschot zoveel vertrouwen heeft in Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot. ‘Ik ben heel tevreden met de opbrengsten van het social designtraject. De aanbevelingen laten zien dat we nader tot elkaar zijn gekomen. En hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn, hebben we wel wederzijds begrip voor elkaars standpunten.’

Cookie-instellingen