Denk mee: online consultatieronde Oirschot (gesloten)

projectteam InnovA58 02-02-2017 1735 keer bekeken

Regelmatig plaatsen wij op deze website een Online Consultatieronde waarmee we uw mening vragen over een bepaald onderwerp. Deze keer vragen wij u tot 10 februari te reageren op een stelling van Team Oirschot.

Online Consultatieronde: Help Team Oirschot!
De snelweg A58 wordt bij Oirschot in 2020 verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De gemeente Oirschot en Rijkswaterstaat werken samen met Feddes/Olthof landschapsarchitecten aan de inpassingsvisie voor de A58 bij Oirschot. We hechten hierbij ook veel waarde aan de belangen van de inwoners. Om deze belangen mee te nemen in het ontwerp is Team Oirschot opgericht.

Het team zelf neemt geen beslissingen, maar brengt een goed onderbouwd advies uit aan Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot. Daarnaast gaat het team vanuit alle belanghebbenden denken en werken om de belangen van iedereen mee te nemen. Hiervoor heeft het team uw hulp nodig door te reageren op de volgende vraag:

‘Met de verbreding van de A58 bestaat de kans dat de omliggende wegen aangepast moeten of kunnen worden. Welke kansen biedt dit voor kwaliteitsverbetering in de omgeving? En welke wegen, fietspaden kruispunten of andere verkeerssituaties kunnen verbeterd worden in uw opzicht?’

Reageren?
Reageren op deze stelling kan tot en met 10 februari. Meer informatie hierover op de pagina Denk mee!

Cookie-instellingen