Team Oirschot vol energie aan de slag

projectteam InnovA58 11-01-2017 5634 keer bekeken

'Team Oirschot' is een groep enthousiaste inwoners en ondernemers uit de gemeente Oirschot die momenteel meepraat over de toekomstige verbreding van de A58 naar twee keer drie rijstroken.

Op de foto zie je team Oirschot (vlnr): Bart Prinsen, bijgestaan door Piet Swaans, Jan van Zelst, Cees Ouwerkerk, Kees van Zantvoort, Heinrich Guth en Antoon Vennix (Team Oirschot leden Ad Aben, Hans van Woensel en Gerard van der Vleuten waren helaas verhinderd tijdens deze sessie.)

Team Oirschot
Na de openbare clubavond van 15 november 2016, waar iedereen uit Oirschot de opmerkingen, wensen en standpunten hierover kon uiten is nu het geselecteerde team dat Oirschot vertegenwoordigd druk doende. Mensen uit Oirschot konden zich rondom de clubavond aanmelden voor dit team, waarna de selectie, om te borgen dat alle belanghebbenden goed vertegenwoordigd zijn, tot dit team leidde.

In een aantal sessies, waarvan er al twee zijn geweest, gaat het team verder in op de geuite punten om vervolgens naar oplossingsrichtingen toe te werken en een advies te geven aan Rijkswaterstaat en Gemeente Oirschot. De eerste bijeenkomsten zijn zeer constructief gebleken waarbij zeer duidelijk gedeelde aandachtsgebieden alsook mogelijke oplossingen naar voren komen.

Het team zelf neemt geen beslissingen, maar brengt een goed onderbouwd advies uit aan Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot. Daarnaast zal het team vanuit alle belanghebbenden moeten denken en werken om de belangen van iedereen mee te kunnen nemen. Schroom dan de komende tijd ook niet om de teamleden aan te spreken om relevante informatie of achtergronden met hen te delen.

Inpassingsvisie A58 bij Oirschot
De komende tijd zullen de gemeente en Rijkswaterstaat in samenwerking met Feddes/Olthof landschapsarchitecten werken aan een inpassingsvisie voor de A58 bij Oirschot. Dit is een plan waarin de verdere uitwerking van de A58 en de afstemming met andere initiatieven en partijen wordt beschreven. In deze visie worden, op basis van het advies van het team tevens de dringende wensen, ambities en voorwaarden van de 'gebruikers' van de weg en de omgeving, waar mogelijk, meegenomen.

Contact
Er is een mogelijkheid om rechtstreeks via e-mail contact op te nemen met het team via teamoirschot@vanberlo.nl.
 

Cookie-instellingen