Grote betrokkenheid bij de Anneville-eik op de A58

projectteam InnovA58 07-12-2016 5004 keer bekeken

Na bekendmaking van het besluit over de eik hebben we veel reacties, vragen en suggesties ontvangen. Rijkswaterstaat vindt het heel bijzonder dat zo veel mensen de moeite hebben genomen hun idee├źn te delen. Dit onderstreept eens temeer dat de Anneville-eik veel mensen na aan hart ligt.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Anneville-eik te behouden bij de verbredingsplannen voor de A58. Dit heeft geleid tot het moeilijke maar weloverwogen besluit dat de eik en het viaduct A58 niet samengaan. Hierop hebben we veel reacties, suggesties en vragen gekregen.

Besluit na meerdere onderzoeken staat vast
Rijkswaterstaat heeft alle mogelijke opties – waaronder het verplaatsen van de boom en een aanpassing van de infrastructuur – uitvoerig onderzocht en tegen elkaar afgewogen. Op basis daarvan hebben we het weloverwogen besluit genomen dat de Anneville-eik niet behouden kan blijven. Dit besluit is ook noodzakelijk voor de uitwerking van het ontwerp dat volgende jaar start.

Verplanten niet mogelijk
In opdracht van Rijkswaterstaat hebben twee externe bureaus een uitgebreid verplantingsonderzoek uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de eik niet verplaatst kan worden. Dit komt doordat de boom erg breed is geworteld. Gevolg is dat het niet mogelijk is de kluit in te korten. Door dit proces – dat drie jaar duurt – zou de boom namelijk instabiel kunnen worden. Daarnaast is de kluit niet diep genoeg geworteld, waardoor er te weinig kluit meegenomen kan worden. Hierdoor zal de boom op de nieuwe locatie waarschijnlijk niet aanslaan. Ander punt dat we hebben meegenomen in onze afweging is dat de hele A58 moet worden afgesloten én opengebroken om de boom voor te bereiden op een eventuele verplaatsing.

Aanpassing infrastructuur
Rijkswaterstaat heeft bij de onderzoeken naar het behoud van de eik ook, samen met omwonenden, partners en externe adviesbureaus, de mogelijkheden voor aanpassing van de infrastructuur in kaart gebracht. Belangrijkste vraag in dit onderzoek was: wat moeten we doen met het nabijgelegen viaduct? Omdat dit viaduct niet breed genoeg is, moeten we de middenberm gebruiken voor de uitbreiding van de A58. Maar daar staat dus de eik. Een extern ingenieursbureau heeft voor ons in kaart gebracht of het mogelijk is om het viaduct aan te passen of zelfs weg te halen. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om een nieuw viaduct te bouwen, dat wel de benodigde ruimte biedt. De kosten daarvan bedragen echter meer dan 3,5 miljoen euro. En dat budget hebben we helaas niet.

Start wegontwerp en inrichtingsplannen
Dit alles heeft dan ook geleid tot de conclusie dat we de boom niet kunnen behouden. De komende tijd – tot 2020 – blijft de eik echter gewoon staan waar hij staat. De reden dat Rijkswaterstaat deze conclusie nu al heeft getrokken en gedeeld met de omgeving, is dat we in 2017 van start gaan met het ontwerpproces voor de verbreding van de A58. Daarom moeten we nu al zo veel mogelijk uitgangspunten voor het ontwerp vastleggen – en dus ook onze plannen voor de Anneville-eik.

Suggesties herbestemming voor het hout
Naar aanleiding van ons besluit hebben we veel reacties, suggesties en vragen ontvangen. Bijvoorbeeld over de mogelijke herbestemming van de restanten van de Anneville-eik. Een van de suggesties die we veel krijgen, is de eik als meubelstuk een nieuwe publieke functie te geven. Het is mooi dat zo veel mensen op een passende manier afscheid willen nemen van de eik. Wij zullen ons dan ook maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat er een mooie bestemming wordt gegeven aan wat overblijft, maar ook hoe we de cultuurhistorische waarde van de boom terugbrengen. Dit doen we uiteraard samen met omwonenden en andere partners. Hierover volgt in een later stadium meer informatie.

Vragen
Natuurlijk beantwoorden we graag alle vragen over de Anneville-eik. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn. Check vooraf of uw vraag wordt beantwoord op veelgestelde vragen.

Cookie-instellingen