Annevilleboom en viaduct gaan niet samen

projectteam InnovA58 28-11-2016 3432 keer bekeken

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Anneville-eik te kunnen behouden bij de verbredingsplannen voor de A58.

Belangrijkste vraag in dit onderzoek was: wat kunnen we doen met het nabij gelegen viaduct om er de verbrede A58 onder door te laten lopen als we niet de ruimte van de middenberm kunnen benutten? Want daar staat immers de eik.

Onderzoeken afgerond
Onze conclusie is dat als de boom blijft staan het viaduct niet genoeg ruimte biedt om de verbrede A58 eronder te laten lopen. Wij hebben als opdracht om de snelweg A58 tussen Sint-Annabosch en Galder te verbreden, dus dan moeten we concluderen dat de boom en het viaduct niet samen gaan. En dat de boom zal moeten verdwijnen als het project buiten start (2020). Wij hebben zorgvuldig onze afwegingen gemaakt: een verplantingsonderzoek gedaan (uitkomst was dat de boom niet te verplanten is), maar ook uitgebreid onderzoek naar het viaduct en wat we daarmee kunnen (aanpassen, afbreken en weghalen, nieuw viaduct bouwen).
Er is met een ingenieursbureau gekeken naar verschillende aanpassingen voor het viaduct. Ook is gekeken naar de bouw van een nieuw viaduct dat wel de benodigde ruimte biedt. De kosten daarvan bedragen meer dan 3.5 miljoen euro. Daar is geen extra budget voor beschikbaar en we zijn van mening dat de maatschappelijke baten niet opwegen tegen deze kosten.
Er is ook gekeken naar mogelijke vermindering van het aantal rijstroken, maar dat is niet haalbaar vanwege de benodigde verkeersafwikkeling.

Conclusie
Alles overziende komen we tot de conclusie dat op basis van een afweging van kosten versus maatschappelijke baten we de boom niet kunnen behouden. De komende tijd blijft de boom nog gewoon staan waar hij staat. De reden dat we nu al wel deze conclusie trekken en de omgeving daarover informeren heeft te maken met de start van het ontwerpproces. Rijkswaterstaat gaat met de eerste aanzet voor het Ontwerptracébesluit starten in 2017. Daarom moeten we nu zoveel mogelijk alle uitgangspunten voor het ontwerp vastleggen. Maar natuurlijk weet Rijkswaterstaat ook, gezien de belangstelling voor het wel en wee van de boom, dat het goed is om in een zo vroeg mogelijk stadium alle opties te onderzoeken en ook steeds de omgeving hierover te informeren.

Cookie-instellingen