8 november informatie- en inspraakavond Oirschot

projectteam InnovA58 01-11-2016 917 keer bekeken

De gemeente Oirschot organiseert een informatie- en inspraakavond over de wegenstructuur rond Oirschot. Rijkswaterstaat is aanwezig voor de inpassing van de verbreding van de A58 bij Oirschot. Van 18.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis voor de informatie- en inspraakavond

De gemeente Oirschot  organiseert een informatie- en inspraakavond over de wegenstructuur rond Oirschot. Rijkswaterstaat is aanwezig voor de inpassing van de verbreding van de A58 bij Oirschot.

Van 18.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis voor de informatie- en inspraakavond over alle ontwikkelingen in de wegenstructuur in en rondom de gemeente Oirschot. U kunt de hele avond binnenlopen en diverse stands bezoeken. Om 19.30 uur is er een plenair gedeelte over de achtergronden van alle projecten en Oirschot binnen de regio.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om de A58 te verbreden van twee naar drie rijstroken. Daarbij gaat de minister uit van de huidige hoogteligging van de weg. Dit is een mooie kans voor de doorstroming van deze voor Brabant belangrijke snelweg, maar het betekent ook een forse ingreep binnen gemeente Oirschot. Het gaat niet alleen om het aanbrengen van een extra strook asfalt voor een derde rijstrook, maar ook worden bijvoorbeeld aansluitingen aangepast, viaducten vervangen, afwatering aangepast en natuur gecompenseerd. In de loop van 2017 start Rijkswaterstaat met de uitwerking van de ontwerpen op detailniveau. Om het detailontwerp te kunnen maken, wil Rijkswaterstaat eerst een zo goed mogelijk beeld hebben van de wensen en mogelijkheden. Dat wil Rijkswaterstaat graag doen door middel van een gebiedsgerichte aanpak, samen met de gemeente en belanghebbende partijen. Hoe dit proces eruit ziet, laten wij u op 8 november zien.

Binnen de gemeente Oirschot spelen vier opgaven:

  1. Aanpassing aansluitpunt Best op de A58;
  2. Inpassing ter hoogte van de kern Oirschot: de brug van de A58 over het Wilhelminakanaal moet uitgebreid worden en dit geeft kansen om de situatie in de omgeving van deze weg te verbeteren. Bewoners en ondernemers worden via de methode van ‘social design’ betrokken om zorgen en kansen in beeld te brengen. Specifi ek wordt gekeken of innovaties op het gebied van energie en minder milieuhinder een rol kunnen spelen.
  3. Beerseveld en Lubberstraat moeten behoorlijk aangepast worden. Met omwonenden gaan de gemeente en Rijkswaterstaat binnenkort op zoek naar de beste oplossing.
  4. Beekpassage Beerze: vanuit natuur- en recreatieorganisaties is de wens neergelegd om de  verbreding van de A58 aan te grijpen om de beekpassage te verbeteren. Dit onderzoek en het overleg zijn inmiddels gestart.
Cookie-instellingen