Team Oirschot praat mee met ontwerpteam over inpassing van de A58

projectteam InnovA58 18-11-2016 3550 keer bekeken

Team Oirschot is een team van Oirschottenaren (bewoners, ondernemers, verenigingen) dat actief de wensen en standpunten van de omgeving in een aantal teamsessies bespreekt met het ontwerpteam van de A58 bij Oirschot.

Met Team Oirschot, begeleidt door een externe coach, zetten we in op transparante communicatie en regelmatig contact met alle Oirschottenaren.

Op 15 november jl. werd tijdens de Clubavond het startschot gegeven voor Team Oirschot. Tijdens deze avond kwamen geïnteresseerden en kandidaat-leden voor Team Oirschot bij elkaar. Alle deelnemers konden hun opvattingen over de veranderingen aan de weg kwijt op de ‘winst- en verliespunten poster’. Daarnaast hebben ze ook met elkaar nagedacht over belangrijke thema’s als gezondheid, veiligheid en natuur & milieu. Alle feedback wordt meegenomen door Team Oirschot en daarmee betrokken bij de inpassingsvisie.

Wilt u deelnemen of meedenken?
Belanghebbenden hebben tot 1 december de mogelijkheid zich aan te melden voor Team Oirschot, daarna wordt de definitieve teamsamenstelling bekend gemaakt. Wilt u niet deelnemen in Team Oirschot maar toch meedenken? Dat kan ook! U kunt tot en met woensdag 7 december uw winst- en verliespunten benoemen ten aanzien van de verbreding van de A58. U kunt uw reactie kwijt op de ‘winst- en verliespunten’ poster in de hal van het gemeentehuis. U kunt uw reactie ook per mail aan ons versturen, onder vermelding van winst- verliespunten A58.  Alle opmerkingen worden besproken in Team Oirschot en worden op deze manier betrokken bij de inpassingsvisie.

Kansen voor verbetering gebied
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in november 2015 besloten om de A58 deels te  verbreden van twee maal twee naar twee maal drie rijstroken. Dit betekent onder andere een grote ingreep in Oirschot, waarbij ook de directe omgeving van de weg aangepast moet worden. Dit biedt kansen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, zowel ruimtelijk als qua leefomgeving.

Inpassingsvisie A58 bij Oirschot
De komende maanden gaan de gemeente Oirschot en Rijkswaterstaat in samenwerking met FeddesOlthof landschapsarchitecten werken aan de inpassingsvisie voor de A58 bij Oirschot. De inpassingsvisie is een plan waarin de verdere uitwerking van de A58 en de afstemming met andere initiatieven en partijen beschreven wordt. Dit plan is natuurlijk pas compleet wanneer de ambities (wensen, randvoorwaarden) van de ‘gebruikers’ van de omgeving en de weg ook zijn opgenomen. Het doel van de inpassingsvisie is namelijk dat er plannen komen die samenhangen en waar zoveel mogelijk betrokkenen ‘beter’ van worden. Wat dat ‘beter’ voor de omgeving inhoudt willen we graag van de omgeving zelf horen.

Focusgroepen: inzichten van alle betrokkenen
In het voorjaar van 2016 is strategisch designbureau VanBerlo ingeschakeld om met haar social design aanpak het projectteam te ondersteunen bij het actief ophalen van inzichten en drijfveren van alle betrokkenen. In juni zijn de eerste concrete stappen gezet. Middels een drietal focusgroepen (met bewoners en ondernemers) is er veel relevante informatie opgehaald en geanalyseerd. De belangrijkste thema’s die boven tafel kwamen waren ‘onwetendheid’ en ‘frustratie’ ten aanzien van de communicatie tussen de overheid en de betrokken partijen. Voor het projectteam de reden om op zoek te gaan naar een nieuwe, inspirerende manier om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te betrekken. Zo ontstond het idee om Team Oirschot op te richten.

Informatie
Heeft u vragen over Team Oirschot? Dan kunt u contact opnemen met Julie Hornix van VanBerlo, telefoon (040) 292 90 90, e-mail j.hornix@vanberlo.nl.

Cookie-instellingen