Eerste informatiemarkt ‘Op de koffie bij InnovA58’ succesvol

projectteam InnovA58 17-11-2016 5230 keer bekeken

Woensdag 16 november is door Rijkswaterstaat een informatiemarkt gehouden over het project InnovA58. Onder het motto ‘Op de koffie bij InnovA58’ waren overheden en maatschappelijke organisaties uitgenodigd die betrokkenheid hebben bij het project.

Samen stil staan bij de voorbereidingen
De laatste maanden is er veel werk verzet om een flinke stap voorwaarts te maken met het project InnovA58. Dat werk speelt zich nog veelal achter de schermen af en dat is zonde. Want veel liever wil Rijkswaterstaat samen met de betrokken overheden en organisaties stil staan bij de voorbereidingen voor deze wegverbreding die we met elkaar slim en voortvarend aan gaan pakken! Daarom organiseerde we voor hen op woensdag 16 november een informatiebijeenkomst over InnovA58, de verschillende uitdagingen die nog op ons bord liggen, maar ook over de kansen die we mogelijk samen kunnen creëren.

In gesprek met onze deskundigen
Wim Leendertse, projectmanager InnovA58, gaf een korte algemene presentatie over de stand van zaken en het proces dat we gaan opstarten om tot een goed Ontwerp Tracébesluit te komen. Daarnaast konden bezoekers op de informatiemarkt in gesprek met de deskundigen van Rijkswaterstaat over alle onderwerpen die een rol spelen in het project, zoals de gevolgen voor de natuur, het geluid, de knooppunten en aansluitingen en de inpassingsopgaven die steeds verder worden uitgedacht. Ook werd toegelicht hoe we gaan werken met een Living Lab om innovaties een kans te geven.

Informatie voor omwonenden
Voor weggebruikers en direct omwonenden worden er nog informatiebijeenkomsten op maat georganiseerd. Met de bewoners in Oirschot is op dit moment een participatietraject opgestart.

Cookie-instellingen