Rijke oogst aan slimme oplossingen A58 Tilburg – Breda

projectteam InnovA58 07-11-2016 3651 keer bekeken

Het traject A58 Tilburg - Breda wordt bij de aanpak van InnovA58 niet verbreed. Om de bereikbaarheid tussen knooppunt Sint-Annabosch en afslag Tilburg toch te vergroten, wordt samen met de markt gezocht naar 'de slimste oplossing'. Een eerste verkenning leverde een rijke oogst aan oplossingen op.

De marktverkenning biedt de kans om innovatieve alternatieven te ontwikkelen, in plaats van alleen meer asfalt aan te leggen.

40 inzendingen voor bereikbaarheid
In september riepen Rijkswaterstaat en de gemeenten Tilburg en Breda marktpartijen op om de slimste oplossing voor de A58 tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (West) in te zenden. Met deze oproep werd onderzocht of er belangstelling vanuit de markt is om in co-creatie met publieke partijen te investeren in bereikbaarheidsoplossingen. Oplossingen die ook op de langere termijn effectief zijn en waarin private partijen mede investeren omdat ze kansen zien op een sluitende business case. Marktpartijen werden uitgedaagd hun ideeën op twee pagina’s te presenteren. De conclusie? De markt heeft hiervoor grote belangstelling. Maar liefst 40 slimme en vernieuwende oplossingen werden ingezonden.

Rijke oogst
De rijke oogst aan oplossingen bestond onder andere uit: apps die ridesharing mogelijk maken om zo de druk op de weg te verminderen, routeadviezen, beïnvloeding van mobiliteitsgedrag, software en hardware oplossingen waarin data van gebruikers en de omgeving wordt gebruikt om de doorstroming te verbeteren en aanpassingen aan het wegennetwerk, zoals minder en slimmere verzorgingsplaatsen, (innovatieve) spitsstroken of aanpassingen in aansluitingen van op- en afritten.

Een deskundige jury bestaande uit Mario Jacobs (wethouder Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening, Gemeente Tilburg), Bert van Wee (hoogleraar Vervoer TU Delft), Ronald Adams (deskundige Smart Mobility bij Rijkswaterstaat) en Wout Korving (deskundige Publiek-Private Samenwerking bij RebelGroup) selecteerde uit de rijke oogst vier inzendingen die hun idee mogen uitwerken tot een concreet voorstel.

Vier geselecteerde oplossingen

  • Arcadis samen met NHTV: een slimme snelweg waar de capaciteit verhoogd wordt door de realisatie van fysieke maatregelen (spitsstroken) alsmede een communicatienetwerk waardoor slimme routeadviezen gegeven kunnen worden en onopvallend en geleidelijk in- en uitvoegen kan worden gefaciliteerd.
  • Het consortium Technolution, Be-Mobile, Brand MKRS Creative Agency, Flitsmeister en Goudappel Coffeng/Dat Mobility: een totaaloplossing waarbij de weggebruiker in de auto en op/boven de weg slimme informatie krijgt, zowel voorafgaand als tijdens de reis via onder meer social media kanalen om mobiliteitsgedrag aan te passen. 
  • Sweco: naast kleine infrastructurele aanpassingen en gedragsbeïnvloeding staat de toepassing van het product Smart Traffic centraal. Dit geeft een gedetailleerd en voorspellend inzicht van het verkeersbeeld, zodat informatiesystemen rond de weg intelligent met elkaar samenwerken: het Verkeersmanagement van de toekomst.
  • Een consortium met Buro Benk, CGI, Innovactory, MAPtm en XTNT: een combinatie van slimme informatiediensten en stimuleringsprogramma’s voor duurzame gedragsverandering.

Vervolg
Duidelijk is geworden dat marktpartijen belangstelling hebben om te investeren in bereikbaarheidsoplossingen voor de A58. De vier geselecteerde partijen werken nu hun oplossing verder uit tot een concreet voorstel dat zij begin januari 2017 inleveren. Ook de voorstellen worden beoordeeld door een deskundige commissie. De resultaten worden in het voorjaar aangeboden aan minister Schultz van Haegen, die om deze marktverkenning heeft gevraagd.

Deze werkwijze past binnen het gezamenlijke mobiliteitsprogramma van marktpartijen en overheid in Zuid-Nederland: SmartwayZ.NL. Het traject A58 Breda – Tilburg is één van de acht deelopgaven van SmartwayZ.NL. Doel van SmartwayZ.NL is de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.  

Cookie-instellingen