InnovA58 op het programma bij Dutch Design Week 2023

Jessica van Sluijs 30-10-2023 417 keer bekeken

InnovA58 was met trots onderdeel van het spraakmakende designerevenement Dutch Design Week in Eindhoven. 'Het ontwerpen van onze leefomgeving, mobiliteit en de materialen die we daarvoor gebruiken, betekent vormgeven aan onze eigen leefbaarheid', aldus de eventaankondiging. Dat past bij InnovA58.

Programma-op-maat

De Dutch Design Week vindt jaarlijks in oktober plaats in Eindhoven, dicht bij ons living lab aan de A58. Van 21 tot en met 29 oktober 2023 was er voor het vierde jaar op rij ook een inspirerend programma-op-maat voor medewerkers van Rijkswaterstaat. Voor het eerst was InnovA58 onderdeel van het programma. We ontvingen onder andere twee groepen RWS-collega's bij ons innovatieterrein bij parkeerplaats Kloosters aan de A58. 

de letters Letters RWS@DDW op voorgrond, sfeerbeeld op achtergrond

InnovA58 is een Rijkswaterstaatproject waar we experimenteren met nieuwe bouw- en infraproducten en innovatieve samenwerkingsvormen die ons sneller bij een duurzame toekomst brengen. Dat past naadloos in deze tijd waarin onderwerpen als natuurinclusiviteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulair bouwen actueler zijn dan ooit. 

Creatieve perspectieven

Bij de Dutch Design Week keken Rijkswaterstaatmedewerkers met een uiteenlopende groep aan andere collega’s, samenwerkingspartners en designers vanuit verschillende vakgebieden en perspectieven naar de combinatie van infrastructuur en een duurzame leefomgeving. Creatief, inspirerend, samenwerkend en toekomstgericht. 

groep mensen rondom een kunstwerk boven hen.
Bezoek directie Corporate Dienst/WVL van Rijkswaterstaat

Een tas vol inspiratie

Tijdens de twee werkbezoeken maakten de deelnemers kennis met ons living lab, zoals:

  • de vele voordelen van mos op geluidsschermen;
  • vernieuwend ontwerpen met de natuur aan tafel;
  • verjongingsmiddelen in asfalt;
  • het opvangen van water van asfalt voor hergebruik;
  • geluidsschermen van baggerspecie;
  • onze ervaringen met andere vormen van samenwerking;
  • geluidsschermen met schimmels.
groepjes mensen in oranje hesjes langs de vangrail bij snelweg
Dutch Design Week-excursie bij living lab InnovA58

De Dutch Design Week 2023 vergrootte ieders netwerk, er ontstond verbinding, samenwerking en we zagen nieuwe kansen in de manier waarop Rijkswaterstaat samen met haar partners naar infrastructuur en leefomgeving om kan gaan. Met een tas vol inspiratie keerde iedereen huiswaarts.

drie groepjes mensen die elk rond een tafel zitten te praten.

Verbindende thema's

De andere RWS-programma-onderdelen van de DDW23 hadden ook thema's die een link hebben met de innovaties die nu of binnenkort in het living lab van InnovA58 te zien zijn, zoals de functie van de snelweg bij waterinnovaties, circulair bouwen en het symbiotisch paviljoen. Ook deze DDW23-thema's laten we graag nog even de revue passeren.

Pop-Up Third Place

Kan Rijkswaterstaat ruimte beschikbaar stellen om een broedplaats in te richten waar lokale boeren biobased materialen verbouwen zoals hout, vezels en olifantsgras? Waar onderzoekers en opleidingen de toepassing van nieuwe materialen in bijvoorbeeld bruggen testen. Waar ondernemers de nieuwe mogelijkheden zien en gaan omarmen. Waar overheden aanhaken en meedoen. Waar we samen veel beter overzicht krijgen welke biobased bruggen nu het verst zijn in hun ontwikkeling en kansrijk om op snelwegen in te gaan zetten en kunnen we dat dan ook in de praktijk echt gaan doen?

In samenwerking met de Embasssy of Biobased & Circulair Building stelt Rijkswaterstaat hiervoor 10 hectare grond beschikbaar in de buurt van Oirschot. Tijdens de Dutch Design Week haken we ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, overheden en omgeving aan om vanuit een gelijkwaardige samenwerking van te start gaan met toekomstige opgaven.

groep menen rondom een kunstwerk in een glazen ruimte.

Embassy of Water

Tijdens Dutch Design Week 2023 presenteerde de Embassy of Water concrete ontwerpen en ontwerprichtingen die ontstaan zijn vanuit watergericht denken. We kunnen woningen bouwen die water zuiveren in plaats van vervuilen. We kunnen onze relatie met water verbeteren. We kunnen beter voor water zorgen. De Embassy of Water liet zien hoe de toekomst eruit kan zien als je water op de eerste plaats zet. We lieten zien hoe we de inzichten van de afgelopen jaren aan waterdesign een plek kunnen geven in gebiedsontwikkeling en woningbouw. Zo kunnen we een leefomgeving creëren die de natuurlijke watercyclus herstelt. We lenen water uit de kringloop en geven het schoon weer terug.

Embassy of Circular & Biobased Building

Willen we een duurzame wereld bouwen, dan moeten we het hele systeem beschouwen. Dat is waar Possible Landscapes voor staat. In dit meerjarig programma onderzoekt Biobased Creations als creatief leider van de Embassy samen met stakeholders en kennispartners uit de wereld van bouw en landbouw nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving die naast economische, ook ecologische en sociale waarde toevoegt. Infra is een van de leefomgevingen. In het kader daarvan is Rijkswaterstaat sinds 2023 partner van de Embassy of Circular & Biobased Building.

groep mensen luistert naar een man die voor een banner staat met daarop de tekst 'Plantaardig bouwen'

Cookie-instellingen