Gunning ombouw Verzorgingsplaats Kloosters A58 aan Boskalis Nederland

projectteam InnovA58 23-06-2023 906 keer bekeken

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de ombouw van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58 bij Eindhoven gegund aan aannemer Boskalis Nederland. De focus in de aanbesteding lag op de innovatiekracht en de creativiteit van de markt. Boskalis Nederland onderscheidde zich op duurzaamheid.

Naast de ombouw wordt Boskalis, samen met haar partner Van der Zanden, ook verantwoordelijk voor het onderhoud van verzorgingsplaats Kloosters tot eind 2026. Het werk past binnen de innovatieopgave van ons project InnovA58.

Rijkswaterstaat selecteerde in deze aanbesteding op basis van de beste kwaliteit. De focus in de aanbesteding lag op de innovatiekracht en de creativiteit van de markt. Boskalis Nederland wist zich met name te onderscheiden op haar ideeën ten aanzien van duurzame leefomgeving.

Vertrouwen in de samenwerking

Willem van Biljouw, Bedrijfsleider Boskalis Nederland: We hebben in de tenderfase onze ambities over verzorgingsplaats 2.0, het living lab en onze kijk op emissieloos bouwen gedeeld en ik ben dan ook trots dat we deze nu met onze partner Van der Zanden en Rijkswaterstaat daadwerkelijk kunnen gaan waarmaken.’

Maarten Beer, Projectmanager InnovA58: ‘Sneller en gericht innoveren lukt alleen als we echt de krachten bundelen. Daarom werken we in een ‘living lab’ intensief samen met marktpartijen, medeoverheden en kennisinstellingen. In Boskalis Nederland hebben we een goede partner gevonden om onze ambities op verzorgingsplaats Kloosters concreet te maken. We willen samen kansrijke innovatieconcepten op Kloosters testen in de praktijk. Bij succes kunnen ze worden toegepast in andere projecten van Rijkswaterstaat en onze partners.

Samen ontwerpen en innoveren

Het contract is een zogeheten D&C-contract (Design & Construct) en bestaat uit de capaciteitsuitbreiding van de verzorgingsplaats met een ruimtelijk hoogwaardige inrichting, het faciliteren van innovatieve initiatieven en het instandhouden van de gehele verzorgingsplaats tot eind 2026. Boskalis Nederland en Rijkswaterstaat starten nu eerst met een ontwerpperiode van 6 maanden. Zij werken samen met stakeholders aan een ontwerp voor de verzorgingsplaats inclusief innovaties op het gebied van GWW (grond-,weg- en waterbouw), energie en klimaat.

picknicktafel met bankjes onder de bomen
Beeld van hoe parkeerplaats Kloosters er nu uitziet​​​​​​

Innoveren in een unieke omgeving

Het Rijkswaterstaat-project InnovA58 heeft de opdracht en (fysieke) ruimte om te testen en experimenteren met nieuwe duurzame producten, toepassingen en werkwijzen in de bouw en infra. InnovA58 beschikt hiervoor over een innovatieterrein aan de A58 bij Eindhoven, bij parkeerplaats Kloosters. Deze opzet is uniek in Europa, omdat we hier ‘buiten’ testen, onder alle weersomstandigheden en met dagelijks verkeer dat gebruik maakt van de A58.

InnovA58 omvat 4 proeftuinen: de innovatiestroken (gerealiseerd in 2022), de verzorgingsplaats (nu gegund), het innovatiepaviljoen en de proeftuin waterberging. De laatste 2 zijn volop in ontwikkeling.

In de proeftuinen test Rijkswaterstaat nu al onder meer asfalt, wegmarkering, geluidsschermen en wegmeubilair. En er is ruimte voor meer, ook voor innovaties in biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken voor een duurzame leefomgeving.

Boskalis Nederland

Voor Boskalis Nederland betekent duurzaamheid dat circulariteit, biodiversiteit & leefbaarheid, energie & emissies in de projecten en bedrijfsvoering in balans zijn. Boskalis draagt bij aan de duurzame ambities van opdrachtgevers door innovatief, efficiënter en slimmer te werken aan een leefbaar, veilig en bereikbaar Nederland.

Cookie-instellingen