Nieuwe toe- en afritten bij Kloosters open voor verkeer: test- en experimenteerplaats

projectteam InnovA58 25-05-2022 927 keer bekeken

Op dinsdagochtend 24 mei reden de eerste auto's en vrachtwagens over de Innovatiestrook aan de rijksweg A58 bij Oirschot. Het is de naam voor de dubbele toe- en afritten naar en van verzorgingsplaats Kloosters. We leggen uit wat hier gebeurt en waarom de in- en uitvoegstroken zo lang zijn.

Bekijk het filmpje van de openstelling, met Maarten Beer (projectleider Rijkswaterstaat) en Jack Tijssen (projectmanager Gebr. van Kessel).

Rijkswaterstaat en infrabouwer Gebr. Van Kessel/KWS, onderdeel van VolkerWessels, testen op een bijzondere manier duurzame innovaties in de wegenbouw. Samenwerking is hierin heel belangrijk, willen we in 2030 klimaatneutraal en circulair werken aan wegen. 

dubbele toerit naar Kloosters
Dubbele toerit naar Kloosters

In- en uitvoegstroken: 1400 meter om te testen
Zo'n 9 maanden werkten bouwonderneming Gebr. van Kessel en KWS aan de nieuwe in- en uitvoegstroken bij verzorgingsplaats (parkeerplaats en Shell-tankstation) Kloosters. De Innovatiestrook heeft dubbele in- en uitvoegstroken met een lengte van 1.400 meter. Het is de enige teststrook in Europa die toegankelijk is voor dagelijks verkeer. Hierdoor zijn echte praktijktesten mogelijk.

Waarom zo lang? De reden van deze lengte is dat het een teststrook is voor allerlei innovaties, zoals voor meerdere soorten duurzaam asfalt en wegmarkeringen. Om goed te kunnen testen op een weg met verkeer dat snelheid heeft, is deze lengte nodig voor betrouwbare metingen. En als er nieuwe test-asfaltlagen of markeringen worden aangebracht op de ene strook, is de andere strook open, zodat de parkeerplaats en het tankstation bereikbaar blijven.

aangebrachte duurzame wegmarkering om te testen
Aangebrachte duurzame wegmarkering om te testen

Wat betreft de asfaltdeklaag wordt geëxperimenteerd met diverse varianten ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) met tenminste 60% en 80% hergebruik van oude ZOAB, in combinatie met toegevoegde levensduurverlengende additieven (toevoegingen) of lage temperatuur productie.

Experimenteren met duurzame wegenbouwproducten 

Gebr. Van Kessel, Rijkswaterstaat en samenwerkingspartners pasten dus bij de aanleg al circulaire producten en eigen innovaties toe: naast circulair laag-temperatuur asfalt ook circulaire waterbergingen en natuurlijk gebonden funderingen. Ook vinden experimenten plaats met duurzame wegmarkering en duurzaam wegmeubilair 

 
asfalt wordt aangebracht door machine
Aanbrengen van het duurzame asfalt op de Innovatiestrook

Daarnaast biedt Rijkswaterstaat andere partijen, zoals ProRail, de mogelijkheid om duurzame geluidschermen te testen. Zo wordt 'Kloosters' voor enkele jaren dé innovatieplek waar ruimte wordt gemaakt voor duurzame innovaties in de infrasector. Het aantal te testen (bouw)producten en diensten wordt gaandeweg uitgebreid.

Zero Emissie Bouwplaats

De minister van Infrastructuur en Waterstaat gaf in september 2021 het startsein voor de aanleg van de Innovatiestrook. Deze werd aangelegd zonder uitstoot van CO2, volgens het Tank-to-Wheel principe. Onder het motto ‘Samen CO2 wegwerken’ werden elektrisch materieel en machines op schone brandstof gebruikt. De bouwketen werden met een waterstofaggregaat van stroom voorzien. 

​Tot in juni vinden nog enkele (opruim)werkzaamheden plaats op en rond de oude toe- en afritten en de bouwketen.

 

Cookie-instellingen