Hoe staat het met project InnovA58, Eindhoven-Tilburg?

projectteam InnovA58 28-04-2022 994 keer bekeken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakt op dit moment een algehele afweging over hoe om te gaan met de gevolgen van de stikstofproblematiek op infrastructurele projecten in Nederland. InnovA58 is één van deze projecten. We houden u graag op de hoogte van de stand van zaken.

Op dit moment overlegt het ministerie van IenW met de partners in de regio. Minister Harbers van IenW neemt, naar verwachting voor de zomer, een besluit over welke projecten in welke volgorde kunnen worden afgemaakt. Ook InnovA58 is in afwachting van dat besluit. 

Stikstof: waar moeten we rekening mee houden?

We kunnen het ontwerp A58 Eindhoven-Tilburg dat er nu ligt pas definitief afronden en ter visie leggen als we weten waar we wat betreft stikstof nog rekening mee moeten houden. Dat laatste stukje informatie om tot een compleet Ontwerptracébesluit (OTB) te komen ontbreekt dus nog. Zodra er meer duidelijkheid is over de aanpak van het stikstofdossier kunnen de gevolgen voor de planning van InnovA58 worden bepaald.

Stikstofvraagstuk: meer uitleg

In een eerder nieuwsbericht op onze website legden we uit hoe het zit met de stikstofproblematiek.

Cookie-instellingen