Voorlopig geen informatie over ontwerp A58 Eindhoven-Tilburg

projectteam InnovA58 05-04-2022 860 keer bekeken

De videopresentatie over de tussenstand van het wegverbredingsproject A58 Eindhoven-Tilburg werd ruim 2100x bekeken. Het is helaas voorlopig de laatste informatie over het ontwerp die we kunnen geven. Het ontwerp kan nl. pas worden afgemaakt als er meer bekend is over de stikstofberekeningen.

Bijna 2100 keer werd de videopresentatie over de tussenstand van het wegverbredingsproject A58 Eindhoven-Tilburg bekeken. Voor het projectteam InnovA58 is dat grote aantal views een signaal dat er veel belangstelling is voor de plannen in dit project.

Voorlopig geen informatie over ontwerp A58 Eindhoven-Tilburg

We moeten echter pas op de plaats maken. Het Integraal Inpassend Ontwerp (IIO) dat we in de videopresentatie lieten zien is voorlopig de laatste informatie over het ontwerp die we u kunnen geven. Dat komt door de vertraging die we oplopen door de stikstofproblematiek. In januari jl berichtten we u hierover. 

Wachten op stikstofberekeningen

We kunnen het ontwerp dat er nu ligt pas definitief afronden als we weten waar we wat betreft stikstof nog rekening mee moeten houden. Dat laatste stukje informatie om tot een compleet Ontwerptracébesluit (OTB) te komen ontbreekt dus. Voor die stikstofberekeningen zijn we afhankelijk van beslissingen die het kabinet maakt over de volgorde van bouwprojecten die hiermee aan de slag kunnen. Veel projecten in Nederland zitten nu dus in deze situatie.

We houden contact met u

Voorlopig zal u dus géén inhoudelijke zaken over het ontwerp en beoogde maatregelen van de wegverbreding Eindhoven-Tilburg van ons vernemen.

U kunt van ons verwachten dat we u informeren zodra er wél zicht is op het vervolg van de projectplanning. De publicatie van het Ontwerptracébesluit (OTB) is hierin een belangrijke mijlpaal. Zowel voor de mensen, bedrijven en organisaties in de omgeving als voor het hele projectteam InnovA58. Dat is het formele moment waarop de wegverbredingsplannen een definitieve status krijgen. De omgeving kan daarop zienswijzen indienen.

Houd u deze nieuwsbrief, onze projectwebsite en sociale media, zoals Twitter @RWS_ZN in de gaten.

Cookie-instellingen