Video: tussenstand ontwerp wegverbreding A58 Eindhoven-Tilburg

projectteam InnovA58 24-02-2022 3880 keer bekeken

Graag nemen we u mee in de tussenstand van het wegontwerp A58 Eindhoven-Tilburg. Hieronder staat een link. Als u daarop klikt, kunt u de videopresentatie bekijken van het Integraal Inpassend Ontwerp (IIO) van de wegverbreding A58 Eindhoven-Tilburg.

Deze videopresentatie is een vervolg op het Inpassend Ontwerp (IO) dat we u in september 2021 lieten zien. Dat was het wegontwerp ingepast in de omgeving.

de snelweg A58 met auto's en windmolens aan de linkerkant

Wat u kunt verwachten in deze video

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow58 laten in woord en beeld het wegontwerp zien, met eromheen de inpassing in het landschap, de viaducten en bruggen. Ook kunt u zien waar geluidsschermen zijn gepland.

Dit wegontwerp is nadrukkelijk een tussenstand en nog geen definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp loopt door de stikstofproblematiek vertraging op.

Dat betekent dat het Ontwerptracébesluit (OTB) en de mogelijkheid om uw zienswijze(n) hierop in te dienen op zich laat wachten.

Toch laten we u in deze video toch graag de stand van zaken van dit moment zien.

De video bestaat uit:

  • Korte uitleg van de wegverbreding binnen het project InnovA58
  • Uitleg van hoe we naar dit Integraal Inpassend Ontwerp (IIO) kwamen 
  • Planning van de wegverbreding A58 Eindhoven-Tilburg richting Ontwerp TracĂ©besluit (OTB) en indienen zienswijzen
  • Toelichting op het wegontwerp, landschappelijke inpassing en geluidsmaatregelen per trajectdeel: Eindhoven-Best, Oirschot en omgeving, Tilburg & Moergestel en omgeving.

De video begint 25 seconden nadat u op 'play' heeft geklikt. 

- vanaf 16:52 minuten het trajectdeel Eindhoven-Best

- vanaf 24:30 minuten het trajectdeel Oirschot en omgeving

- vanaf 36:35 minuten het trajectdeel Tilburg, Moergestel en omgeving

We hopen dat we op korte termijn meer duidelijkheid krijgen over het onderdeel stikstof, zodat we dat aan de plannen kunnen toevoegen. Vervolgens kunnen we het Ontwerptracébesluit met formele status aan de omgeving ter inzage leggen.

Heeft u vragen over het ontwerp zoals we dat laten zien in deze video?

Stuur uw vraag of opmerking per e-mail naar InnovA58@rws.nl .

Wij zorgen ervoor dat uw vraag goed en zo snel mogelijk beantwoord wordt. Vanwege de carnavalsvakantie kan dit wellicht iets langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.

 

 

Cookie-instellingen