Antwoord op een veelgestelde vraag

projectteam InnovA58 18-01-2022 514 keer bekeken

Wij beantwoorden uw vragen aan InnovA58 graag. E-mails die we ontvangen gaan bijvoorbeeld over het geoogste hout bij parkeerplaats en tankstation A58 Kloosters: ‘Wat is er gebeurd met de gekapte bomen die eerst stonden op de plek waar nu de teststrook wordt gebouwd bij Kloosters?'

Hout oogsten, terug geven aan de natuur

De bomen zijn voor het grootste deel door Staatsbosbeheer afgevoerd, zodat het zo hoogwaardig mogelijk kan worden hergebruikt. Dit betekent o.a. dat kisthout van gemaakt wordt en het kleinere hout bijvoorbeeld in OSB-en MDF-platen wordt verwerkt. Deze typen houtplaten worden gebruikt voor bijvoorbeeld vloeren en wanden.

Daarnaast is de rest gebruikt door Nettenergy. Dit bedrijf test op een innovatieve manier de verwerking van hout naar enerzijds een bodemverbeteraar en anderzijds naar het omzetten van bij dat proces vrijgekomen gassen naar waterstofgas. In dit artikel leest u meer over (nieuwe manieren van) hergebruik van hout van de bomen die gekapt zijn bij verzorgingsplaats Kloosters.

Bomen en CO2 -verlaging

Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten het om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De zuurstof geven ze af aan de lucht. Omdat we bij de experimenten van InnovA58 toewerken naar CO2-neutraliteit, bekeken we met Staatsbosbeheer en het bedrijf Nettenergy de mogelijkheden om het gekapte hout duurzaam te verwerken in nieuwe materialen. Op die manier komt de CO2 die opgeslagen zat in bomen niet in de atmosfeer terecht, zoals bijvoorbeeld bij verbranding wel het geval is. 

Houtsnippers

Het merendeel van de bomen die naar Staatsbosbeheer gingen bestond uit exemplaren met een kleine diameter waarvan geen hoogwaardige producten zoals bijvoorbeeld meubels meer vervaardigd konden worden. Dit hout is verwerkt:

  • 65% verwerkt tot OSB bouwplaten,
  • 25% is verwerkt tot vezels voor MDF-platen
  • 10% is gebruikt als kisthout.

Nieuwe materialen: waterstof en bodemverbeteraar

Het bedrijf Nettenergy heeft het deel van het hout dat door hen is ontvangen verwerkt tot

  1. een gas waarmee waterstof wordt gemaakt,
  2. een ander gas dat kan worden omgezet in elektriciteit om bijvoorbeeld elektrische voertuigen op te laden, en
  3. ‘biochar’korrels waarin de CO2 als het ware ‘opgeslagen’ blijft.

De biocharkorrels kunnen onder andere gebruikt worden als bodemverbeteraar. Biochar in de bodem slaat effectief CO2 op voor meer dan 100 jaar. InnovA58 gebruikt de biochar in een later stadium bij het symbiotisch paviljoen dat bij de parkeerplaats Kloosters wordt gebouwd als educatief bezoekerscentrum.

Biochar kan ook gebruikt worden voor verder onderzoek als additief in materialen zoals bio plastic, beton, asfalt. Nettenergy heeft een filmpje gemaakt, waarin we het productieproces van biochar kunnen volgen.

donker flesje met wit etiket met tekst

Voor elke boom een nieuwe boom terug

Uiteraard compenseert Rijkswaterstaat alle bomen die bij de nieuwe op- en afritten bij parkeerplaats Kloosters stonden.

Meer informatie over waar gekapt hout in Nederland voor wordt gebruikt, is te vinden op de website www.waargaatdithoutnaartoe.nl

ACHTERGROND

Klimaatneutraal en circulair werken aan wegen

Het terugdringen van de uitstoot van CO2 is een belangrijk doel van Rijkswaterstaat. In 2030 willen we dat bij het aanleggen, onderhouden en renoveren van o.a. de rijkswegen geen CO2 meer vrijkomt. Het is namelijk het voornaamste broeikasgas dat ervoor zorgt dat ons klimaat snel verandert. Circulair werken is het andere ultieme doel.

Maximaal duurzaam wegen aanleggen en onderhouden

Geen wegen (meer) aanleggen en/of niet meer onderhouden is onwenselijk. Onderhoud aan de bestaande infrastructuur is nodig om de veiligheid op en rond onze (vaar)wegen te garanderen.

De behoefte aan mobiliteit is en blijft er. Er is ruimte nodig voor wegvervoer en transport. Gelukkig wordt op dat gebied meer dan ooit geëxperimenteerd met nieuwe en schone manieren van vervoer, voor zowel de transportsector als voor particulier vervoer. En met succes.

Zie ook andere veel gestelde vragen én antwoorden.

InnovA58: unieke testlocatie

Dus als we dan tóch werken aan de weg doen we dat met maximaal oog voor duurzaamheid. Daarvoor nemen we als Rijkswaterstaat verantwoordelijkheid. De wegverbreding A58 tussen Eindhoven en Tilburg is hiervan een uniek voorbeeld: bij verzorgingsplaats Kloosters (bij Oirschot) experimenteren en testen we samen met innovatieve bedrijven en kennisinstellingen met bijvoorbeeld duurzaam asfalt, de emissieloze bouwplaats, duurzame verlichting en wegmarkeringen en geluidsschermen. Onze ambitie is om geslaagde innovaties meteen toe te passen bij de wegverbreding A58 en andere wegenprojecten in Nederland.

kaart met plattegrond van innovatieplaats Kloosters aan de A58 bij Oirschot

Innovatiestrook A58 Kloosters

Een van de redenen waarom gekozen is voor deze plek is dat voor de toekomstige verbreding van de A58 de bestaande op- en afritten aangepast worden. Door de nieuwe op- en afrit net wat verder van het tankstation te leggen, dus eerder te laten beginnen en langer te laten doorlopen, hebben we met zo min mogelijk extra kosten toch extra plaats voor een volwaardige testruimte.

 

 

Cookie-instellingen