Nu te bekijken: videopresentatie inpassend ontwerp (IO) wegverbreding A58 Eindhoven-Tilburg

projectteam InnovA58 10-09-2021 3796 keer bekeken

We presenteren u graag het vervolg op het ontwerp van mei jl. Dat doen Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow58 in deze videopresentatie. Heeft u vragen? Dan staat onderaan dit bericht op welke manier u die kunt stellen.

De video bestaat uit een paar onderwerpen, zoals:

  1. Toelichting op de totstandkoming van dit Inpassend Ontwerp (IO)
  2. Toelichting op het IO per trajectdeel: Eindhoven-Best, Oirschot en omgeving, Eindhoven en Moergestel en omgeving
  3. Volgende informatiemomenten en wijze waarop betrokkenen inbreng kunnen leveren
  4. Planningsschema InnovA58 2021 – 2027
  5. U bent welkom bij de informatieavondenavonden komende weken: praktische informatie & contact

In de video presenteren we:

  • vanaf 12:34 minuten het trajectdeel Eindhoven-Best
  • vanaf 18:27 minuten het trajectdeel Oirschot en omgeving
  • vanaf 23:38 minuten het trajectdeel Eindhoven en Moergestel en omgeving

Mocht de video hieronder niet automatisch afspelen, dan dient u eerst alle 'Cookies' aan te vinken en vervolgens op te slaan via 'wijzig hier jouw Cookie-instellingen'.

Rectificatie: bij de dia over de kruising van de beek Rosep en Reusel (op 26.10 minuten) is de informatie over de duikers verwisseld. De Reusel is complexer en omvangrijker, dus daar wordt de brugduiker vervangen. Bij de Rosep wordt de kokerduiker vervangen. In de video zijn de twee soorten duikers zowel ingesproken tekst als op het beeld verwisseld.

Met nadruk vermelden we dat we op dit moment in september nog niet inhoudelijk in kunnen gaan op vragen over specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld geluid(s)maatregelen, luchtkwaliteit, verkeer, etc. Dit wordt komende maanden onderzocht in de effectstudies. Die zijn naar verwachting rond de jaarwisseling ‘21/’22 klaar. Daarna is er nog een interne toetsing. Volgens de huidige planning komen we met de resultaten van deze onderzoeken in het voorjaar van 2022 bij u terug, bij publicatie van het Ontwerptracébesluit (OTB).

Heeft u vragen over dit ontwerp of wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar InnovA58@rws.nl.

Cookie-instellingen