Aankondiging informatiemomenten A58: ontwerp Eindhoven – Tilburg

projectteam InnovA58 22-07-2021 1304 keer bekeken

In mei 2021 gaven we u in twee online informatiebijeenkomsten een update van de plannen voor de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. We beloofden om in september terug te komen met het volgende, aangepaste ontwerp. Bij deze nodigen we u uit voor deze informatiemomenten.

We gaan dan meer in detail in op het wegontwerp en hoe dit in de omgeving wordt ingepast (Inpassend Ontwerp (IO)).

! Met nadruk vermelden we dat we in september nog niet inhoudelijk in kunnen gaan op vragen over specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld geluid(s)maatregelen, lucht, etc. Dit moet nog onderzocht worden in de geplande effectstudies. Die zijn naar verwachting rond de jaarwisseling ‘21/’22 klaar. Daarna is er nog een interne toetsing. Volgens de huidige planning komen we met de resultaten van deze onderzoeken in het voorjaar van 2022 bij u terug, bij publicatie van het Ontwerptracébesluit (OTB).

De informatiemomenten in september 2021 bestaan uit:
     1. een videopresentatie op de website www.InnovA58.nl én
     2. drie inloopavonden op verschillende locaties langs het traject Eindhoven- Tilburg (verderop leest u hoe u zich kunt aanmelden).

Ad. 1 In de videopresentatie (niet ‘live’) gaan we in op het Inpassend Ontwerp (IO) van het gehele A58-traject tussen Eindhoven en Tilburg. Deze video kunt u vanaf vrijdag 10 september 12.00 uur op elk gewenst moment bekijken via de projectwebsite www.InnovA58.nl onder nieuws.

Toelichting gehele traject Eindhoven-Tilburg
Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow58 geven tijdens deze videopresentatie een toelichting bij het projectgebied en het Inpassend Ontwerp (IO) van de wegverbreding tussen Eindhoven en Tilburg. Ook vertellen we over het proces en de procedure naar een (Ontwerp)Tracébesluit, mogelijkheden om uw zienswijze in te dienen, de projectplanning en de volgende informatiemomenten voor de omgeving.

Heeft u na het bekijken van de videopresentatie nog vragen? Dan kunt u deze op twee manieren stellen: door een email te sturen naar InnovA58@rws.nl en/of door één van de drie inloopavonden op locatie te bezoeken. Aanmelden kan vanaf vrijdag 10 september via het aanmeldformulier op www.InnovA58.nl\nieuws

Ad. 2 Inloopavonden op locatie:
Tijdens de inloopavonden kunt u de tekeningen bekijken en in gesprek gaan met de
specialisten van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow58.
schema met de locaties en tijden van de informatieavonden

Tijdlijn InnovA58 2019-2022
•    2019
Raad van State uitspraak vanwege stikstof: landelijk maken wegenbouwprojecten pas op de plaats.
•    2020 Rijkswaterstaat kan verder met het deeltraject Eindhoven-Tilburg van InnovA58 en contracteert ingenieursbureau Flow58 hiervoor.
•    2021 Uitwerking van de plannen waar we in 2019 zijn gebleven, inclusief opnieuw detailleren van het ontwerp én actualiseren naar actuele uitgangspunten en richtlijnen.
•    
rond jaarwisseling 2021/2022  Informatiemoment toelichting effectstudies.
•    1e helft 2022 Ontwerptracébesluit, Milieu Effect Rapportage en Ontwerpsaneringsplan (ook indienen zienswijze).

Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u graag op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in het project InnovA58? Abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief van InnovA58.

Meer informatie
Carolien Mentink is de Omgevingsmanager van het project InnovA58 van Rijkswaterstaat. U kunt haar bereiken via InnovA58@rws.nl. Ook kunt u bellen met het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07.00-20.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 10.00-18.30 uur.

Cookie-instellingen