Voorbereidende werkzaamheden Innovatiestrook A58 van start

projectteam InnovA58 05-07-2021 811 keer bekeken

Maandag 19 juli starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot. De nieuwe Innovatiestrook wordt een unieke testlocatie voor duurzame wegenbouw.

Ervaringen die hier worden opgedaan, dragen bij aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties bij de A58-wegverbreding én andere wegenprojecten. Begin september start de aanleg van de testlocatie voor duurzame wegenbouw.

Gebr. Van Kessel bouwt niet alleen de Innovatiestrook. De aannemer past ook, samen met diverse ketenpartners en KWS Infra Eindhoven, een groot pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toe. Naar verwachting is de Innovatiestrook in het tweede kwartaal van 2022 gereed.

Zero-emissie

De Innovatiestrook A58 staat volledig in het teken van duurzaamheid. Daarom legt Gebr. Van Kessel, onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur, deze strook op basis van zero-emissie aan. De aannemer gaat de uitdaging aan om tijdens de bouwwerkzaamheden van de strook geen CO₂ uit te stoten. Dat gebeurt onder andere door middel van duurzame werkwijzen, de inzet van elektrisch materieel en materieel op schone brandstoffen (tank-to-wheel principe).

Natuurcompensatie en hergebruik hout

In een periode van circa drie weken worden bomen gekapt om ruimte te maken voor de nieuwe Innovatiestrook. Met het werk is gewacht tot het einde van het broedseizoen. De Innovatiestrook A58 Kloosters is een onderdeel van het project InnovA58. Binnen InnovA58 worden de gekapte bomen gecompenseerd. Voor gebruik van het hout is een samenwerking aangegaan met Staatsbosbeheer. Zij zorgen ervoor dat de boomstammen zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt om zo de in het hout opgeslagen CO₂ zo lang mogelijk vast te houden. Kleine takken blijven achter in het gebied als voeding voor het bodemleven.

InnovA58 en SmartwayZ.NL

In het project InnovA58 werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Sint Annabosch-Galder van 2 naar 3 rijstroken. InnovA58 is een deelprogramma van SmartwayZ.NL, een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk. De Innovatiestrook A58 Kloosters is het eerste deelproject van InnovA58 in realisatie.

Cookie-instellingen