Drukbezochte online infoavonden InnovA58 Eindhoven-Tilburg

projectteam InnovA58 01-06-2021 683 keer bekeken

Maandag 17 en woensdag 19 mei organiseerden Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow58 twee online informatiebijeenkomsten over InnovA58. Beide partijen praatten de aanwezigen bij over de plannen voor de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg.

De avonden zijn goed bezocht: bijna 120 mensen luisterden én keken digitaal mee.

Bijpraten omwonenden
Door de stikstofproblematiek was het even geleden dat het projectteam van InnovA58 omwonenden, bedrijven en andere belangstellenden kon bijpraten over de stand van zaken van het project. Nu was het zover, helaas nog wel digitaal vanwege de geldende coronamaatregelen. Carolien Mentink, Omgevingsmanager van Rijkswaterstaat en Remco de Kievit, Technisch manager van Flow58 informeerden de aanwezigen over het projectgebied, het basisontwerp van de wegverbreding, het proces en de procedure naar een (Ontwerp)Tracébesluit, de projectplanning en aankomende informatiemomenten voor de omgeving.

Veelgestelde vragen
Tijdens de bijeenkomst was er uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen. Vragen die van belang waren voor een breed publiek, zijn die avond behandeld. Hieronder enkele van de veelgestelde vragen (en de antwoorden):

1. Welke invloed heeft corona op de voorgenomen plannen voor een wegverbreding?
Het effect van thuiswerken wordt meegenomen in de verkeersberekeningen. Uit onze gegevens blijkt dat de verkeersdrukte weer langzaam toeneemt. Daar komt bij dat de bevolking blijft groeien en de economie weer zal aantrekken. Dat zorgt voor veel extra verkeer. De verbreding van de A58 is daarom nodig om toekomstige files en lokaal sluipverkeer te beperken.

2. Welke geluidsmaatregelen worden er genomen?
Na het ruimtelijk inpassend ontwerp (volgende ontwerpfase) starten de effectenstudies, o.a. naar geluid. Naar verwachting zijn de uitkomsten hiervan in het laatste kwartaal van 2021 gereed. Dan weten we meer over de te nemen geluidsmaatregelen op het hele traject. Rond de jaarwisseling zullen er ook weer informatiemomenten zijn, waarin onder meer de geluidsmaatregelen -volgend uit deze studies- worden gepresenteerd aan belanghebbenden.

3. Wat gaat er gebeuren met het viaduct over het Wilhelminakanaal bij Oirschot?
Vanwege de verbreding komt er naast de bestaande brug een nieuwe brug. Na gereedkomen van deze brug wordt de bestaande gerenoveerd, zodanig dat beide bruggen op gelijke hoogte komen te liggen.

4. Hoe zit het eigenlijk met de Saldo-0 ambitie?
In het uitgebreide onderzoek van Rijkswaterstaat naar de milieueffecten van de wegverbreding wordt ook gekeken naar geluid- en luchtkwaliteit. Zo zorgen we ervoor dat de wettelijke grenzen op deze punten niet overschreden worden. We zijn als Rijkswaterstaat gehouden aan deze wettelijke grenzen (Tracéwet). Als er voor specifieke locaties langs de snelweg aanvullende wensen zijn voor maatregelen, dan kan dat alleen op initiatief en door financiering van andere overheden, zoals provincie en gemeenten.

Terugkijken?
De avonden duurden elk zo’n 1,5 uur, waarin veel informatie is verteld door Carolien Mentink en Remco de Kievit. Tijdens beide avonden is dezelfde informatie verteld, echter zijn de behandelde vragen vanuit de deelnemers per avond verschillend. Om deze reden hebben we beide avonden opgenomen. Hier vind je de videoregistraties.

Volgende informatiemoment
Na de zomer volgt het volgende informatiemoment. Het project InnovA58 gaat dan gedetailleerder in op het wegontwerp en hoe dit in de omgeving wordt ingepast. Er worden dan 4 separate avonden georganiseerd, waarin per avond het ontwerp van één deelgebied wordt toegelicht en op een interactieve manier vragen kunnen worden gesteld. De deelgebieden zijn:
trajectkaart van Eindhoven-Tilburg met deeltrajecten

We houden u op de hoogte over de data van deze avonden. We hopen elkaar dan ook weer fysiek te kunnen en mogen treffen.

Meer informatie
Wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het project InnovA58?
Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u voor nu een vraag, mail deze dan naar InnovA58@rws.nl.

Als u feedback over of suggesties voor de online informatiebijeenkomst heeft, dan horen wij dat graag via InnovA58@rws.nl.

Cookie-instellingen