InnovA58 op weg naar de toekomst

projectteam InnovA58 31-03-2021 1555 keer bekeken

Met ingenieursbureau Flow58 naar (Ontwerp)Tracébesluit Eindhoven-Tilburg. 2019, de stikstofcrisis was een feit. Een nieuwe aanpak in wegenprojecten bleek noodzakelijk. Zo ook bij InnovA58, de innovatieve A58-wegverbreding voor de trajecten Eindhoven en Tilburg én Sint Annabosch en Galder. Achter de schermen werkt het projectteam InnovA58 van Rijkswaterstaat onverminderd door. Sinds een halfjaar met ingenieursbureau Flow58.

Nieuw ingenieursbureau: Flow58

Irene Schnieders, projectmanager InnovA58, en Fons van Reisen, projectmanager Flow58, gaan samen op weg naar een slimme en duurzame snelweg. Hoe pakken ze dat aan? 

Nadat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het project InnovA58 aanwees als prioritair project, is Rijkswaterstaat in 2020 op zoek gegaan naar een nieuw ingenieursbureau. Irene: ‘Dat werd Flow58, een samenwerkingsverband tussen Antea Group, Movares, TAUW en Goudappel Coffeng. Samen met Flow58 stellen we nu een Ontwerptracébesluit (OTB) op voor het traject Eindhoven-Tilburg. Hierbij onderzoeken we de effecten van én de benodigde maatregelen voor de wegverbreding. Met als eerste mijlpaal een OTB Eindhoven-Tilburg in de eerste helft van 2022, gevolgd door het Tracébesluit (TB) Eindhoven-Tilburg rond de jaarwisseling 2022/2023. Stikstof speelt uiteraard een belangrijke rol. We onderzoeken zorgvuldig op welke manier en met welk ontwerp we de minste stikstofneerslag in de omgeving veroorzaken. Dat is een flinke uitdaging. Dit gaan we oplossen in samenwerking met de omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat de wegverbreding binnen de stikstofregels mogelijk is.’

kaart van de A58 tussen Eondhoven en Tilburg met inzet van parkeerplaats Kloosters bij OIrschot

Verbetering ontwerp

‘We zijn samen op weg en zetten er sámen de schouders onder’, vult Fons aan. ‘De specialisten van Flow58 hebben de afgelopen periode in kaart gebracht welke aanvullende onderzoeken nodig zijn. Daar gaan we nu mee aan de slag. Ook hebben we gezamenlijk de hoogte- en breedteligging van het ontwerp van de verbrede A58 Eindhoven-Tilburg uit 2019 nog eens goed onder de loep genomen. Inmiddels is duidelijk dat we het ontwerp willen verbeteren. Na de meivakantie lichten we dit tijdens twee online informatiebijeenkomsten toe.’ Bij het uitwerken van het ontwerp maken we gebruik van de nieuwste verkeerscijfers (NRM 2021) die in april 2021 beschikbaar komen. Fons: ‘Die verkeerscijfers komen dus vers van de pers. Hiermee kunnen we starten met de effectenstudies, zoals het bepalen van effecten op milieu, geluid en veiligheid. Onze planning is erop gericht om in de eerste helft van 2022 een OTB Eindhoven-Tilburg voor ondertekening bij de minister neer te leggen.’

Foto van Fons van Reisen op een brug, projectmanager Flow58
Fons van Reisen, projectmanager Flow58

Informeren omgeving

Irene: ‘De komende maanden gaan omwonenden en bedrijven in de omgeving weer regelmatig van ons horen, bijvoorbeeld via nieuwsberichten op onze website en via informatiebijeenkomsten. Vanaf de zomer versturen we tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief. Omdat het uitvoeren van de effectenstudies enkele maanden tijd vraagt, kunnen we op zijn vroegst in november de resultaten daarvan presenteren. We streven ernaar om dan verschillende informatiebijeenkomsten op locatie te organiseren, uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.’

Irene Schnieders, Projectmanager InnovA58 RWS
Irene Schnieders, projectmanager InnovA58 

Start realisatie in 2024

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste werkzaamheden voor de wegverbreding van de A58 Eindhoven-Tilburg in 2024 starten. In de tussentijd is InnovA58 ook volop in beweging op weg naar de toekomst. Irene: ‘We zijn nu bezig met de voorbereiding van innovatiestroken en een innovatiepaviljoen op verzorgingsplaats Kloosters aan de A58. Hier testen we in een afgeschermde én realistische omgeving  (duurzame) innovaties die we uiteindelijk hopen toe te passen bij de wegverbreding van de A58 én bij andere wegenprojecten van Rijkswaterstaat. Denk daarbij onder andere aan toepassingen van circulair wegmeubilair en duurzaam asfalt.'

Foto van auto's op de A58 bij een viaduct met werklui

In gesprek

Voor Fons en Irene ligt de focus op het versterken van draagvlak bij de betrokken partijen. ‘Een extra rijstrook is fijn voor de weggebruiker’, vertelt Fons. ‘Het heeft ook positieve effecten op de omgeving met minder remmende en optrekkende auto’s en minder sluipverkeer. Maar voor direct omwonenden kan de wegverbreding ook negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat de weg dichterbij komt. Dat kunnen we niet wegnemen. Wel zorgen we voor inpassingsmaatregelen om negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. En we zorgen ervoor dat we duidelijke informatie over onze plannen geven en hierover aanspreekbaar zijn.’ De huidige coronamaatregelen zijn daarbij een extra uitdaging. Irene: ‘Bij dit soort projecten wil je met mensen om de tafel. Je wilt samen tekeningen bekijken en het gesprek aangaan, elkaar in de ogen kijken. Dat zullen we voorlopig digitaal moeten doen. Maar we doen er de komende tijd alles aan om het gesprek wél mogelijk te maken.’

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste InnovA58-nieuws? Houd dan de nieuwsberichten op deze website in de gaten. Hier vindt u vanaf half april ook meer informatie over de online informatiebijeenkomst na de meivakantie.

 

Cookie-instellingen