Terugblik 27 en 28 oktober: digitale bijeenkomsten verkenning A58 Tilburg-Breda

projectteam InnovA58 02-11-2020 919 keer bekeken

Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober organiseerde het projectteam voor de verkenning A58 Tilburg-Breda twee digitale informatiesessies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de zienswijzeprocedure over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A58 Tilburg – Breda.

Vanuit het project InnovA58 werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en tussen Sint-Annabosch-Galder van 2 naar 3 rijstroken. Het project MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda hangt samen met het project InnovA58. De wegdelen van beide projecten sluiten direct op elkaar aan. Het project InnovA58 bevindt zich in de planstudiefase. De beide projecten worden daarom apart, en in afstemming met elkaar, georganiseerd.

Twee digitale sessies

De digitale sessies vonden plaats op 27 oktober en 28 oktober om 20.00 uur. Door de maatregelen rondom het coronavirus vonden de sessies digitaal plaats.  Zie een terugblik op deze bijeenkomsten via deze link. Daar is ook een videoverslag te vinden van de bijeenkomsten. Meer informatie over de Verkenning A58 Tilburg Breda is te lezen op de website: www.a58tilburgbreda.nl

Reageren op Notitie van Reikwijdte en Detailniveau
Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A58 Tilburg – Breda. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Klik hier voor meer informatie.

Cookie-instellingen