Innovatiestrook A58 in aanbestedingsfase

projectteam InnovA58 23-09-2020 1270 keer bekeken

Aan de A58 op en rondom verzorgingsplaats Kloosters, ter hoogte van Oirschot, verrijst in het najaar 2021 een Innovatiestrook. Op deze proeftuinlocatie worden innovaties op het gebied van infrastructuur getest en gemonitord. Het project is nu in aanbesteding; begin 2021 is de aannemer bekend.

Minister van Nieuwenhuizen: ‘Ik heb de realisatie van de nieuwe Innovatiestrook, het startpunt van de Proeftuin InnovA58 bij Oirschot, naar voren gehaald. Belangrijk, want met deze unieke testlocatie voor infra-innovatie testen we vanaf najaar 2021 slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Zo werken we toe naar klimaatneutrale en circulaire snelwegen.’

Vijf partijen
Eind september 2020 is de aanmeldingstermijn van de aanbestedingsfase gesloten. Vijf partijen hebben zich aangemeld. Momenteel is het projectteam InnovA58 aan de slag om te beoordelen of de partijen ook voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. De partijen die hieraan voldoen, ontvangen een uitnodiging voor de inschrijvingsfase.

Innovatiestrook: praktischer en efficiënter
Duurzame innovaties gaan hard, ook in de wegenbouw. Onderzoek vindt nu nog plaats op diverse locaties in Nederland. Op de nieuwe Innovatiestrook, van maar liefst 1400 meter, komt dit samen.  Dit is praktischer en efficiënter. De teststrook - onderdeel van InnovA58 -  blijft toegankelijk voor het reguliere verkeer.

Testen van asfalt
In het najaar van 2021 wordt gestart met het testen van vier verschillende soorten asfalt. Met natuurlijke of circulaire materialen als basis op zoek naar duurzame wegverhardingen die zo lang mogelijk meegaan. Verder gaan er bijvoorbeeld proeven plaatsvinden op het gebied van energieopwekking, slimme mobiliteit, geluidwering en verlichting.

Innovaties structureel toepassen 
Op de Innovatiestrook worden krachten gebundeld. Kennisinstellingen, marktpartijen, lokale ondernemers en omwonenden werken samen op zoek naar nieuwe initiatieven en innovaties. Uitgangspunt is dat innovaties zo veel mogelijk op, aan of rond de weg getest en gemonitord worden. Zo doen we praktijkervaring op, zodat de kans op succesvolle, structurele toepassingen vergroot wordt. Doel is ook een aantal innovaties toe te passen bij de A58-wegverbreding.

Cookie-instellingen