Reizigersbenadering A58 Eindhoven-Breda van start

projectteam InnovA58 14-07-2020 1114 keer bekeken

Naast de verbreding van de A58 op de trajecten Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder voert Rijkswaterstaat ook een reizigersbenadering uit. Daarin onderzoeken we het reisgedrag van weggebruikers op de A58. Hiermee verkrijgen we inzicht in reismotieven en mogelijke maatregelen om de doorstroming te verbeteren. Projectteam InnovA58 trekt hierin samen op met de MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda.

Om de doorstroming op de A58 te vergroten en de files te verminderen zijn we momenteel hard bezig om de plannen voor de wegverbreding op de trajecten Annabosch-Galder en Eindhoven-Tilburg verder uit te werken. Ook is er een verkenning gestart voor het traject Tilburg – Breda, als onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).  

Maatregelenpakket

Sinds half juni is de samenwerking Movares-Goudappel Coffeng voor ons aan de slag gegaan met de voorbereiding van een reizigersbenadering. Het doel van de reizigersbenadering is het ontwikkelen van een strategie en het samenstellen van een maatregelenpakket voor mobiliteitsbeïnvloeding op de A58 tussen Eindhoven en Breda op de middellange en lange termijn. In de reizigersbenadering onderzoeken we  hiervoor de herkomst en bestemmingen van reizigers op de A58. Ook brengen we in beeld  de karakteristieken van deze reizigers. Dit moet uiteindelijk leiden tot een maatregelenpakket dat op maat is gemaakt voor de reiziger. In de benadering kijken we onder andere  naar alternatieve reismethoden zoals het openbaar vervoer of de  fiets.

Reismotieven gezocht

Het  onderzoek duurt tot en met december 2020 en vindt plaats in vijf verschillende fasen; fase 1 en 2 vinden op dit moment gelijktijdig plaats. Allereerst bepalen we de verkeersstromen op de A58  aan de hand van bestaande data bij RWS. Deze data vullen we aan met diverse andere databronnen, waaronder een enquête. Vervolgens koppelen we  reismotieven (die we ophalen via een enquête)  aan de verschillende verkeersstromen. Dit brengt voor ons in beeld waar, wanneer en waarom reizigers via de A58 reizen, welke alternatieven deze reizigers hebben en hoe bereid zij zijn hun reisgedrag aan te passen.

In fase 3 maken we  vervolgens een inschatting van de haalbaarheid en effecten van de verschillende gedragsalternatieven, waarbij we onderscheid maken  tussen InnovA58 en de MIRT-verkenning A58 Tilburg – Breda. Fase 4 en 5 gaan dan vervolgens over het opstellen van een strategie voor mobiliteitsbeïnvloeding en het samenstellen van een maatregelenpakket.

Doorstroming verbeteren: doe mee

De enquête die we inzetten  om in kaart te brengen waar, wanneer en waarom de reizigers via de A58 reizen  staat nu online. Hoe meer mensen reageren, hoe beter we in staat zijn de strategie en maatregelen aan de reiziger aan te passen. Wilt u mee doen aan het verbeteren van de doorstroming van uw reis over de A58? Vul dan hier de enquête in. Meedoen kan tot en met 28 juli 2020.

Cookie-instellingen