Meedenken over toekomst A58 Tilburg-Breda

projectteam InnovA58 30-01-2020 2660 keer bekeken

De A58 tussen Tilburg-Breda is een deelopgave van het programma SmartwayZ.NL. In dit programma werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren in Zuid-Nederland en om innovatie te stimuleren in deze slimme regio.

In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de bereikbaarheid te vergroten.

Hendrik Jan Bergveld, projectmanager Verkenning A58 Tilburg-Breda namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertelt samen met omgevingsadviseur Lilian Marcolina namens Rijkswaterstaat waar het project staat en hoe zij omgaan met de raakvlakken met het project InnovA58.

Meedenken
‘In januari dit jaar hebben we informatieavonden voor omwonenden en weggebruikers georganiseerd en bijeenkomsten met belangengroepen, zoals ZLTO (landbouw) en vervoersorganisaties TLN, Evofenedex en ANWB. Zo’n 75 geïnteresseerde omwonenden bezochten de informatieavonden’, licht Hendrik Jan toe.
Lilian Marcolina, betrokken bij zowel de verkenning A58 Tilburg-Breda als het project InnovA58 vult aan: ’We waren blij verrast met het aantal bezoekers. De betrokkenheid vanuit de omgeving bij de A58 is er. Bezoekers stelden veel vragen: over de noodzaak om iets aan de files te doen en over de mogelijkheden voor een wegverbreding. Maar ook deelden zij hun zorgen over geluidsoverlast door het verkeer op de snelweg. En ze dachten mee over alternatieven zoals het openbaar vervoer. Bezoekers uit omliggende dorpen merkten daarbij op dat zij met de auto reizen, omdat het openbaar vervoer in hun woonomgeving (te) weinig rijdt. Ik werd geraakt door de bevlogenheid van de jongste bezoeker, een jongen van 9 jaar. Zijn moeder komt weleens later thuis vanwege files onderweg. Hij gaf als tip mee dat automobilisten voor kortere stukjes beter de fiets kunnen pakken dan de auto. Dat moet iedereen gewoon doen, was zijn volle overtuiging’.
Hendrik Jan vervolgt: ‘We hebben nu opgehaald wat de knelpunten zijn, wat mensen als problemen ervaren en welke oplossingen zij benoemen.’

Problemen en oplossingen in kaart
Op dit moment kent de A58 structurele dagelijkse files. Uit berekeningen blijkt dat het verkeer op de A58 tussen Tilburg en Breda steeds meer toeneemt. In 2030 gaat het om 20% extra weggebruikers op deze snelweg. De verwachting is dat na de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Sint Annabosch-Galder structurele filevorming blijft tussen Tilburg en Breda  als we geen maatregelen treffen. Een MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor dit probleem is in 2019 gestart. 
Hendrik Jan vertelt verder: ’We staan op dit moment aan het begin van deze verkenning naar wat precies de problemen zijn op de A58 Tilburg-Breda en wat de beste oplossingen zijn.’

Raakvlakken
De planstudie voor de wegverbreding van de A58 op de trajecten Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder, het project InnovA58, is in volle gang. Hiervoor is al eerder vastgesteld dat deze trajecten worden uitgebreid naar 2x3 rijstroken. Het project A58 Tilburg-Breda is nog niet zover. Omdat de trajecten direct aan elkaar grenzen, zijn er natuurlijk raakvlakken. Lilian licht toe: ‘We werken voor een deel in dezelfde omgeving met dezelfde gemeenten, omwonenden en belangengroepen. En beide projecten willen meer weten over de weggebruikers op de A58. We doen dat via het samenwerkingsverband SmartwayZ.NL.’
Hendrik Jan vervolgt: ‘Samen organiseren we de komende maanden een reizigersonderzoek A58 We willen precies weten wie wanneer op de A58 rijden, op welk traject en waarom. En welke alternatieven deze weggebruikers benoemen voor hun reis. Die informatie hebben we nu niet. We weten alleen het aantal auto’s en vrachtwagens dat op de A58 rijdt. Als we beter weten waar deze weggebruikers vandaan komen en waar zij naar toe gaan, kunnen we meerdere soorten oplossingen in kaart brengen. Het gaat dan om zowel het uitbreiden van de capaciteit van de weg als het beïnvloeden van de reiziger om andere keuzes te maken. Deze kennis kunnen we gebruiken tijdens de voorbereiding en realisatie van beide projecten.’

Meer informatie
Zie voor meer informatie de projectwebsite voor de Verkenning A58 Tilburg-Breda.

Wilt u meer informatie over het fileprobleem op de A58 Tilburg-Breda? U kunt zich aaanmelden voor de nieuwsbrief van dit project. Via de nieuwsbrief ontvangt u de data en locaties van inloopbijeenkomsten die georganiseerd zullen worden.
Wilt u meedenken over mobiliteit in de regio Brabant en Limburg? 
Meld u dan aan voor Het Reizigersonderzoek van SmartwayZ.NL.

Cookie-instellingen