Stand van zaken InnovA58 en stikstof

projectteam InnovA58 18-12-2019 3326 keer bekeken

De voorbereiding van de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder loopt onverminderd door. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moeten we extra onderzoeken doen naar de gevolgen van stikstofuitstoot vanwege de wegverbreding. Dat vraagt tijd waardoor de uitvoering van het traject Eindhoven-Tilburg naar verwachting 1-3 jaar en van het traject Annabosch-Galder 3-5 jaar naar achteren schuift.

We zijn hard aan de slag om inzichtelijk te maken hoe we de stikstofopgave kunnen oplossen. Het kabinet ontwikkelt een landelijk beleid voor de aanpak van stikstofneerslag. Het wil de stikstofneerslag verder beperken en de natuur versterken. Het Rijk en de provincies nemen hiervoor maatregelen. De provincie Noord-Brabant coördineert voor onze regio de gebiedsgerichte aanpak en mogelijke oplossingen. Deze worden in samenhang onderzocht voor zowel verkeer, bouwprojecten, natuur als landbouw. Het plan is om een zogenoemd stikstofregistratiesysteem op te zetten om te bepalen welke ruimte regionaal nodig is voor het doorgaan van projecten en welke ruimte beschikbaar is.

De verwachting is dat voor het traject Eindhoven-Tilburg de stikstofopgave te overbruggen is met een aantal extra maatregelen. Deze worden nu onderzocht. Voor het traject Annabosch-Galder is de aanpak van stikstofneerslag complexer en ingrijpender. Hier is uitgebreid onderzoek nodig. Daarna kunnen we pas bepalen wat precies de planning wordt.

Ondertussen zitten we niet stil. We zoeken allerlei zaken uit ter voorbereiding op de volgende stap in het project:
- Zo bepalen we nu in grote lijnen de inhoud en de vorm van de realisatiecontracten. We geven daarbij antwoord op vragen zoals: Welke contract- en aanbestedingsvorm past het beste en welke zaken moeten hierin worden vastgelegd?
- Ook beschrijven we de aanpak voor de nodige archeologische onderzoeken en onderzoeken naar niet-gesprongen explosieven.
- In het kader van de duurzame innovaties in het project InnovA58 onderzoeken we de mogelijkheden voor een innovatiestrook bij een verzorgingsplaats met ruimte om innovaties te testen. 
- We doen in 2020 onderzoek naar het reisgedrag van weggebruikers, zodat we tijdens de realisatiefase (en wellicht al eerder!) gericht maatregelen kunnen nemen om de filedruk zo laag mogelijk te houden.
- Langs en onder het tracé van de A58 liggen kabels en leidingen van diverse eigenaren. We hebben in kaart gebracht welke dit zijn. Met enkele eigenaren van zeer grote leidingen maken we nu al afspraken over wanneer deze nog vóór de start van het werk verlegd kunnen worden.
- Met verschillende gemeenten zijn afspraken gemaakt over het gebruik van grond en de combinatie van werkzaamheden, zoals aanpassingen aan parallelwegen, fietspaden, tunneltjes of viaducten. Dit wordt, waar dat kan, nu alvast in bestuurlijke overeenkomsten juridisch vastgelegd.

Meer informatie
Zodra meer informatie bekend is over wat de aanpak van de stikstofneerslag betekent voor het project InnovA58, publiceren we dit via deze website. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten, meldt u dan aan voor een melding (notificatie) als er nieuws op de website wordt geplaatst via de knop “registreren” op onze homepagina.

Lees hier het nieuwsbericht over de aanpak stikstof van het kabinet.

Lees hier meer over de Kamerbrief van het kabinet aan de Tweede kamer over de voortgang op de aanpak van de stikstofproblematiek.

Cookie-instellingen