Verlaging maximumsnelheid biedt ruimte voor InnovA58

projectteam InnovA58 21-11-2019 3271 keer bekeken

Een zo snel mogelijke verlaging van de maximumsnelheid overdag op alle autosnelwegen in Nederland naar 100 km/u is één van de maatregelen om de neerslag van stikstof te verminderen en zo nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Een deel van deze ruimte gaat naar zeven grote infrastructuur (MIRT)-projecten, waaronder InnovA58.

We zijn hard aan de slag om inzichtelijk te maken wat deze extra ruimte betekent voor het project InnovA58. Het kabinet werkt samen met de provincies en maatschappelijke partners verder om tot stikstofoplossingen te komen voor andere sectoren door meer (bron)maatregelen te nemen. In december komt het Rijk met een nieuw pakket aan maatregelen.

Uit de landelijke inventarisatie tot nu toe blijkt dat vertraging in besluitvorming en realisatie bij meerdere projecten ten gevolge van de PAS-uitspraak niet te voorkomen is. Een eerste inschatting voor het project A58 Eindhoven-Tilburg is dat dit 1-3 jaar vertraging kan opleveren en voor het traject A58 Annabosch-Galder 3-5 jaar. Met name voor het traject A58 Annabosch-Galder is het lastig om een sluitende beoordeling op stikstof rond te krijgen. Wat precies de planning wordt, werken we nu verder uit.

Natuurgebieden
Bij de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en tussen Annabosch-Galder hebben we te maken met verschillende Natura 2000 gebieden. Voor dit project zijn met name de Campina/Oisterwijkse vennen en het Ulvenhoutse bos relevant. We brengen daarom nu eerst in kaart wat exact de gevolgen zijn voor deze natuurgebieden van de wegverbreding en hoe we hiermee omgaan. Pas als dat duidelijk is, kunnen we verder met de plannen.

Provincie Noord-Brabant coördineert onze regio
Met de nieuwe rekentool Aerius (september 2019) worden stikstofberekeningen uitgevoerd en de mogelijke gevolgen voor natuurgebieden van de wegverbreding in beeld gebracht. De resultaten van alle berekeningen voor de individuele projecten (waaronder InnovA58) worden door Rijkswaterstaat altijd landelijk bekeken. Dit omdat keuzes in het ene project, mogelijk gevolgen hebben voor andere projecten. Wat de gevolgen zijn voor het project InnovA58 hangt samen met de vele andere projecten in de regio en het land. De provincie Noord-Brabant coördineert voor onze regio de gebiedsgerichte aanpak en mogelijke oplossingen. Deze worden in samenhang onderzocht voor zowel verkeer, bouwprojecten, natuur als landbouw.

Zodra meer informatie bekend is over wat dit betekent voor het project InnovA58, publiceren we dit via deze website. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten, meldt u dan aan voor een melding (notificatie) als er nieuws op de website wordt geplaatst via de knop “registreren” op onze homepagina.

Meer informatie

Cookie-instellingen