Wegverbreding A58 en stikstof

projectteam InnovA58 03-10-2019 2899 keer bekeken

De aanvullende onderzoeken naar de gevolgen van stikstofuitstoot vanwege de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder lopen nog steeds door.

Dit onderzoek breiden we uit met een onderzoek naar de gevolgen van een eventuele verlaging van de rijsnelheid op de A58 op beide trajecten. Hiermee sluiten we aan bij een landelijke zoektocht naar manieren om stikstofuitstoot binnen projecten een plek een te geven. Ook het  recente advies van het adviescollege stikstof onder leiding van oud-minister Remkes noemt verlaging van de rijsnelheid als een te onderzoeken optie.

Nader onderzoek naar stikstofuitstoot
Voor het berekenen van de stikstofstofuitstoot is deze zomer onder hoge druk gewerkt aan een nieuwe rekenmethodiek, de “Aerius calculator”. Hiermee kan beter en gerichter in beeld worden gebracht hoe stikstofdepositie plaatsvindt. Deze rekenmethode is 16 september 2019  beschikbaar gekomen.  Het kan zijn dat er aan het eind van dit proces voor het project InnovA58 extra maatregelen nodig blijken om de stikstofuitstoot te compenseren of te verminderen. Of dit aan de orde is kunnen we op dit moment nog niet inschatten.  Meer informatie over deze rekenmethodiek en over het landelijk beleid rondom stikstof is te vinden via deze link.

Inhoudelijke toetsing
Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer de extra onderzoeken klaar zijn en de Ontwerptracébesluiten (OTB’s) voor beide trajecten vastgesteld kunnen worden. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken en de eventuele maatregelen verwerken we in het concept-Ontwerptracébesluit (OTB). Dan volgt een inhoudelijke toetsing. Daarna kunnen de OTB’s en Milieueffectrapportages (MER’s) worden vastgesteld en ter visie gelegd met ruimte voor inspraak. Zodra hierover meer informatie bekend is, publiceren we dit via deze website.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten, meldt u dan aan voor een melding (notificatie) als er nieuws op de website wordt geplaatst via de knop “registreren” op onze homepagina.

Voor meer informatie over de aanpak stikstof, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof

Cookie-instellingen