Terugblik inloopbijeenkomsten Eindhoven-Tilburg

projectteam InnovA58 24-04-2019 2287 keer bekeken

Maandagavond 15 en dinsdagavond 16 april bezochten in totaal zo’n 200 mensen de inloopavonden over het project InnovA58 in Tilburg en Oirschot. Medewerkers van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos beantwoordden tijdens deze inloopbijeenkomsten vragen van omwonenden over de geluidmaatregelen die bij het ontwerp van de wegverbreding horen.

Levendige gesprekken tijdens inloopavonden
Het waren levendige bijeenkomsten met veel ruimte voor gesprek. Via een digitale kaart konden bezoekers inzoomen op de toekomstige situatie bij hen in de buurt. Ook konden bezoekers door een virtual reality-bril de toekomstige situatie bij knooppunt De Baars en de kern van Oirschot bekijken en de geluidseffecten mét en zonder geluidsmaatregelen horen. Geluidsdeskundigen vertelden aan de hand van een presentatie en een filmpje hoe de wetgeving rondom geluidshinder in elkaar zit en hoe geluidseffecten van verkeer op snelwegen worden berekend. 

Kaartmateriaal op de website
U kunt in de bibliotheek op deze website het kaartmateriaal bekijken dat is gepresenteerd tijdens de inloopavonden. Zie ook de digitale kaart op ons digitale platform A58 in Beeld met het wegontwerp. U kunt door te klikken op het wegtracé op de kaart inzoomen, zodat het wegontwerp in de omgeving zichtbaar wordt. Ook kunt u hier het verschil zichtbaar maken tussen ‘nu’ en ‘straks’. Let wel: op ’A58 in beeld’ zijn nog niet alle geluidsmaatregelen goed zichtbaar. Dit volgt in de versie die rond de zomer wordt gepubliceerd rondom de tervisielegging van het Ontwerptracébesluit Eindhoven-Tilburg. 

Geluidmaatregelen
De reacties op de gepresenteerde geluidsmaatregelen waren wisselend. Sommige bewoners zijn blij met de maatregelen die worden getroffen om de hinder van verkeerslawaai van de A58 tegen te gaan. Andere bewoners vroegen zich af of de maatregelen wel afdoende zijn en waarom er bij hun woning geen of een lager geluidscherm wordt geplaatst dan op een andere locatie. De geluidsmaatregelen die nu zijn voorzien, zijn het resultaat van berekeningen van de geluidseffecten op basis van de geschatte verkeerscijfers in 2030. De gepresenteerde geluidmaatregelen zorgen ervoor dat op vrijwel alle onderzochte woningen de geluidbelasting tot en met 2034 blijft voldoen aan dezelfde normen als nu ondanks het toenemende verkeer.

Het ontwerp ‘Ecologie en recreatie’
Bewoners uit de omgeving van Oirschot stelden ook  vragen over het ontwerp specifiek rondom beekpassage de Beerze. Het ontwerp ‘Ecologie en recreatie’ voor deze locatie met een verhoogde ligging van de weg wordt nog nader uitgewerkt. Dit past niet meer in de planning van de voorbereiding van het ontwerptracébesluit, maar wordt te zijner tijd opgenomen in het Tracébesluit.  Rond de zomer vindt hierover nog overleg plaats met de direct betrokkenen. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Cookie-instellingen