Inloopbijeenkomsten Eindhoven-Tilburg 15 en 16 april

projectteam InnovA58 15-03-2019 3241 keer bekeken

Het wegontwerp voor de verbreding van de A58 Eindhoven-Tilburg en de benodigde geluidsmaatregelen voor dit traject zijn bekend. Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos organiseren hierover op maandag 15 en dinsdag 16 april tussen 18.00- 21.00 uur inloopbijeenkomsten.

Aan de hand van (digitale) tekeningen laten we het wegontwerp (hoogte, breedte, lengte) en het ruimtebeslag in de omgeving zien na de wegverbreding en te verwachten geluidsmaatregelen die voortkomen uit de eerste inzichten uit de effectenstudies. Vragen die we beantwoorden zijn: hoe gaat de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg eruit zien? Welke geluidsmaatregelen kunnen waar worden toegepast?

Opzet inloopbijeenkomsten
Tijdens de inloopbijeenkomsten bieden we op twee manieren informatie aan over het ontwerp van de wegverbreding en de wettelijke geluidsmaatregelen:

  • Het ontwerp en de wettelijke geluidsmaatregelen zijn zichtbaar op interactieve tracétafels en op tekeningen aan de wanden. Bezoekers kunnen hierover vragen stellen aan de aanwezige deskundigen van Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos.
  • Daarnaast houden we 3x per avond (18.15 uur, 19.15 uur en 20.15 uur) een korte presentatie en toelichting over wet- en regelgeving op het gebied van geluid en geluidsberekeningen.

Waar vinden de bijeenkomsten plaats:

  • Voor belangstellenden uit Tilburg (knooppunt de Baars) en Moergestel op: maandag 15 april in hotel Van der Valk, Dokter Bloemenlaan 8, 5022 KW te Tilburg.
  • Voor belangstellenden rondom Oirschot en knooppunt Best, Batadorp, Ekkersweijer op: dinsdag 16 april in locatie ‘t Zand, Bestseweg 52, 5688 NP te Oirschot.

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u schikt tussen 18.00 en 21.00 uur. U hoeft zich voor deze bijeenkomsten niet aan te melden.

Vervolgproces
Naar verwachting stelt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de zomervakantie het ontwerptracébesluit vast voor de verbreding van de A58 op het traject Eindhoven-Tilburg. Dit is inclusief de bijbehorende achtergrondrapporten. We zullen dit breed publiceren. Ook organiseren we dan opnieuw informatiebijeenkomsten om toelichting te geven op de plannen. U kunt een formele reactie (zienswijze) indienen op de documenten die ter inzage worden gelegd.

Meer informatie hierover volgt onder andere via onze website www.InnovA58.nl, een advertentie in de lokale bladen en de Staatscourant.

Cookie-instellingen