Tussenstand ontwerp traject Eindhoven-Tilburg

projectteam InnovA58 11-02-2019 2515 keer bekeken

Langzaam maar zeker krijgen de plannen voor de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg steeds meer vorm. Het ruimtebeslag voor de verbreding op dit traject is nu beschikbaar en te bekijken op ons digitale platform. Eigenaren van gronden langs dit traject waarvan hun eigendom volgens de huidige plannen gedeeltelijk of geheel nodig is voor deze wegverbreding ontvangen hierover een brief van Rijkswaterstaat. De plannen voor het traject Annabosch-Galder zijn nog niet helemaal duidelijk

Actuele ontwerptekeningen op digitaal platform
Eindhoven-Tilburg
De uitgangspunten voor de deelgebieden op traject Eindhoven-Tilburg staan grotendeels op papier. De tekeningen met ontwerp en ruimtebeslag zijn eind 2018 besproken met provincie en gemeenten. Via de link: https://a58inbeeld.nl/traject kunt u zelf ook de actuele ontwerptekeningen met de ligging van de weg bekijken voor het traject Eindhoven-Tilburg. Dit is niet het definitieve ontwerp, daaraan wordt nog gewerkt. Ook vindt over sommige deellocaties nog overleg plaats met betrokkenen.

Annabosch-Galder
Het kaartbeeld voor het traject Annabosch-Galder geeft de stand van zaken van begin 2018 weer. Op dit moment vindt nadere studie plaats over knooppunt Annabosch. De resultaten hiervan worden te zijner tijd verwerkt in het kaartbeeld.

U kunt reageren op het ontwerp van beide trajecten door een opmerking te plaatsen op het digitale platform.

Grondverwerving
Alle eigenaren langs het traject Eindhoven-Tilburg waarvan eigendom nodig is voor de wegverbreding hebben hierover in februari 2019 een brief ontvangen van de afdeling Grondverwerving van Rijkswaterstaat. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over de aanpak bij Grondverwerving en de contactgegevens van de adviseurs Grondverwerving is te vinden op deze website en in de factsheet.

Informatiemomenten
Als de resultaten van de effectenstudies met onder andere de benodigde geluidsmaatregelen bekend zijn medio 2019, organiseert Rijkswaterstaat informatiemarkten voor het traject Eindhoven-Tilburg. Hierin gaan we in op het ontwerp van de weg en de benodigde geluidsmaatregelen.

De informatiemomenten voor het traject Annabosch-Galder schuiven door naar de tweede helft van 2019. In de tussentijd blijven we in gesprek met onze partners, direct betrokkenen en geven we waar nodig toelichting in gesprekken, per mail, brief of tijdens een bijeenkomst.

De actuele stand van zaken berichten wij steeds via deze website, via gerichte mailings en via nieuwsberichten in de lokale media. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via InnovA58@rws.nl of 0800-8002.

Cookie-instellingen