Verbreding A58 in zuidelijke richting bij Oirschot

projectteam InnovA58 11-07-2018 4642 keer bekeken

Op woensdagavond 4 juli organiseerde Rijkswaterstaat een inloopavond voor bewoners uit Oirschot en directe omgeving. Ditmaal stonden de uitbreiding van de A58 t.h.v. Oirschot en het ontwerp voor de aansluiting op de lokale wegen, de beekpassage De Beerze en de brug bij Oirschot op het programma.

Aan de hand van ontwerptekeningen presenteerden Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos de laatste stand van zaken en gingen zij in gesprek met de omwonenden. Zo’n 50 direct omwonenden kwamen ondanks het prachtige weer naar de bijeenkomst.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen maanden de wensen vanuit de omgeving, technische eisen en andere voorschriften verwerkt in het ontwerp voor de verbrede A58 ter hoogte van Oirschot. De verbrede A58 verschuift naar het zuiden, en dus niet richting de dorpskern die ten noorden van de A58 ligt. Ook komt in de plannen een nieuwe, extra brug over het Wilhelminakanaal, die qua stijl lijkt op de huidige brug. Eerder is in overleg met de gemeente Oirschot besloten dat deze brug aan de zuidkant van de huidige brug komt te liggen.

Globale ontwerptekeningen
Voor de omgeving Oirschot zijn de eerste, globale resultaten bekend van mogelijke geluidsmaatregelen ter hoogte van Oirschot en nabije omgeving. Zo is toegelicht dat er, ter hoogte van het centrum van Oirschot, aan de noordkant van de A58 zeer waarschijnlijk geluidsmaatregelen komen, in de vorm van geluidwallen en/of geluidschermen (van 1 of 2 meter hoog). Op de brug zal er waarschijnlijk een transparant scherm komen van 3 of 4 meter hoog. Aan deze geluidsmaatregelen en die op de overige locaties langs de toekomstige verbrede A58 - waaronder ook aan de zuidzijde van de A58 ter hoogte van Oirschot - wordt nog volop gerekend.

Tijdens de inloopbijeenkomst die plaatsvond in sportcentrum De Kemmer in Oirschot is veel over de geluidseffecten gesproken. Zo is toegelicht dat de definitieve hoogte van de schermen nog moet worden bepaald. Ook was er teleurstelling dat er voor zover nu bekend nog geen geluidsmaatregelen in de vorm van geluidwallen en/of –schermen zijn voorzien aan de zuidkant van Oirschot. Ook ging het over de plannen voor een verhoogde ligging van de A58 over de Beerze. Als de weg op palen komt, biedt deze niet alleen een goede doorgang voor dieren zoals het ree, maar ook een recreatieve doorgang voor omwonenden. Daarbij is aangegeven dat de het definitieve besluit nog niet is genomen. Dat gebeurt naar verwachting dit najaar als meer duidelijk is over de kosten en milieueffecten van een verhoogde weg.

Uitzicht
De meeste vragen gingen over de stand van zaken en wanneer precies bekend is hoe het ontwerp eruit komt te zien. De direct omwonenden maken zich zorgen over hun uitzicht en willen graag snel duidelijkheid over de geluidsmaatregelen die Rijkswaterstaat gaat nemen. We begrijpen dat het vervelend is om lang in onzekerheid te zitten. Maar ook willen we de verbreding zorgvuldig voorbereiden, zodat er straks een veilige snelweg ligt die weer jaren mee kan. Over het ontwerp en de geluidsmaatregelen is naar verwachting dit najaar meer bekend.

Grondaankoop
Ook waren er vragen over de aankoop van gronden. Omdat het ruimtebeslag voor de nieuwe weg nog niet precies bekend is, kunnen we nog niet overal aangeven welke gronden aangekocht moeten worden. Bewoners willen hierover begrijpelijkerwijs graag zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Op dit moment hebben we een eerste inzicht  in de benodigde gronden op basis van het landschapsplan en het ontwerp voor deze fase. Bij de vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit (naar verwachting in de eerste helft van 2019) komt hierover meer duidelijkheid. We weten nu nog niet  welke gronden bijvoorbeeld tijdelijk nodig zijn voor de bouw.

De grondaankopers van Rijkswaterstaat nemen contact op met de betrokken bewoners zodra er meer bekend is. Mocht dat voor uw gevoel te lang op zich laten wachten, neem dan vooral contact met ons op. De contactgegevens van de grondaankopers zijn hier te vinden.

Meer informatie
De komende maanden gaat Rijkswaterstaat verder aan de slag met het berekenen van geluidseffecten en de benodigde maatregelen. Dit najaar volgt meer informatie. Tot die tijd houden wij de bewoners op de hoogte via onze website.

Extra informatie
- Digitale kaart Oirschot
- Factsheet verwerking wensen omgeving Oirschot
- Beantwoording vragen inloopbijeenkomst Oirschot

     

Cookie-instellingen