In gesprek over ‘de A58 op palen’ bij de Beerze

projectteam InnovA58 04-07-2018 5153 keer bekeken

Op woensdagavond 27 juni ontving Rijkswaterstaat bewoners die in het gebied langs de A58 en de Beerze wonen. Ditmaal stond de ecologische verbinding die we ter hoogte van deze beek willen realiseren centraal.

Met de aanwezige bewoners is uitgebreid gesproken over de manier waarop we de barrièrewerking van de A58 voor mens en dier kunnen opheffen. In de variant die nu op tafel ligt, gaat de snelweg omhoog zodat dieren eronderdoor kunnen. De Provincie Noord-Brabant en natuurorganisaties waren ook aanwezig en gaven uitleg over het waarom.

Rijkswaterstaat is al enige tijd met deze partijen in gesprek. Zij hebben bij ons de wens neergelegd om extra faunamaatregelen te nemen nu we de A58 toch gaan verbreden. Deze wensen nemen wij mee in het wegontwerp. Samen onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn en of dit inderdaad binnen ons project kan worden meegenomen. De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben hiervoor al geld gereserveerd. Rijkswaterstaat kijkt naar de inpassing, maar vooral ook naar de gevolgen voor het verkeer, het aanzicht vanuit de omgeving en het geluid naar de omgeving. 

Tijdens de inloopbijeenkomst die plaatsvond in De Stapperij in Oirschot ging het dus over de uitvoerbaarheid en de haalbaarheid van een verhoging van de A58. Als de weg op palen komt, biedt deze een goede doorgang voor dieren zoals het ree en de kamsalamander. Daarbij is ook aangegeven dat de het definitieve besluit nog niet is genomen. Dat gebeurt naar verwachting dit najaar als meer duidelijk is over de kosten en milieueffecten van een verhoogde weg.

Zorgen over zicht
De bewoners hebben vooral hun zorgen geuit over het zicht vanuit hun achtertuin. Als de weg omhoog gaat kijken wij straks nog beter tegen al die langsrijdende vrachtwagens aan, gaven de bewoners ons mee. Ook waren zij kritisch op de ‘palen-variant’. Zo stelden zij veel vragen over de argumentatie voor deze optie en willen zij nog beter begrijpen waarom deze als voorkeursoptie uit de bus gekomen is. De omwonenden willen ook weten  waarom een ecoduct (dieren over de weg heen in plaats van eronder door) niet de voorkeur geniet.

We zijn blij met de eerlijke en duidelijke manier waarop de aanwezige bewoners hun zorgen bij ons kenbaar gemaakt hebben. Zij vertelden dat zij zich niet altijd voldoende uitgebreid genoeg meegenomen voelen. Dat willen we graag verbeteren om de bewoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Keuzes maken
De komende maanden gaat Rijkswaterstaat aan tafel met de provincie en de andere partijen om de mogelijkheden en effecten te bespreken. Dit najaar maken we een keuze  hoe de beekpassage de Beerze eruit gaat zien. Tot die tijd houden wij de bewoners op de hoogte.

Extra informatie
- Digitale kaart de Beerze
- Factsheet verwerking wensen omgeving de Beerze
- Beantwoording vragen inloopbijeenkomst de Beerze

Cookie-instellingen