Inloopbijeenkomst Inpassing Oirschot 4 juli 2018

projectteam InnovA58 27-06-2018 3158 keer bekeken

RWS heeft de afgelopen maanden de wensen vanuit de omgeving, technische eisen en andere voorschriften verwerkt in het ontwerp voor de verbrede A58 ter hoogte van Oirschot. Ook is gewerkt aan het ontwerp voor de aansluiting op de lokale wegen, de beekbassage De Beerze en de brug bij Oirschot.

Deze ontwerptekeningen willen we graag aan de direct betrokkenen en overige belangstellenden presenteren en toelichten.

Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de stand van zaken rondom de inpassing van de verbrede A58 ter hoogte van Oirschot.

Deze vindt plaats op:
Datum: Woensdag 4 juli 2018
Tijd: van 17.00 tot 19.00 uur 
Locatie: Sportcentrum de Kemmer, Bloemendaal 5, 5688 GP te Oirschot

U kunt gewoon binnenlopen op een tijdstip dat u schikt.

Globale ontwerptekeningen
Ook zijn voor de omgeving Oirschot de eerste, globale resultaten bekend van mogelijke geluidsmaatregelen ter hoogte van Oirschot en nabije omgeving. Deze willen we graag met u delen. Aan de geluidsmaatregelen van de overige locaties langs de toekomstige verbrede A58 wordt nog volop gerekend. Meer informatie daarover volgt in het najaar.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de ontwerptekeningen bekijken en uw vragen hierover stellen aan de aanwezige deskundigen van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos.

Wilt u meer weten over het project InnovA58 kijk dan op deze website of stuur een mailbericht naar InnovA58@rws.nl.

Aanmelden
Graag ontvangen wij een bericht of u aanwezig bent bij deze bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden via InnovA58@rws.nl vóór dinsdag 3 juli.

Cookie-instellingen