Meer tijd nemen voor het ontwerp van verbrede A58

projectteam InnovA58 01-06-2018 1644 keer bekeken

Op dit moment is Rijkswaterstaat aan de slag om het ontwerp voor de verbreding van de A58 steeds concreter te maken. De laatste weken hebben wij hiervoor tijdens meerdere werksessies met omwonenden en partners input opgehaald...

...De verwerking van deze input én de grootschalige wijziging van het ontwerp bij knooppunt Sint Annabosch zorgen ervoor dat we voor de zomer nog geen grote inloopbijeenkomsten over het totale project gaan organiseren. We willen betrokkenen namelijk graag volledig en zorgvuldig informeren. Dan is het beter nu meer tijd te nemen om eerst het totaalplaatje compleet te maken. Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal geen nieuwe informatie verspreid wordt. Informatie die beschikbaar is, vertellen wij gericht en op maat aan de direct betrokkenen. Per mail, brief of in een aparte bijeenkomst.

Wat is er de laatste tijd gedaan?
De laatste weken zijn we uitgebreid in gesprek geweest met omwonenden en partners over het ontwerp van de A58. Rijkswaterstaat heeft daarvoor samen met Witteveen+Bos verschillende werksessies georganiseerd. Met de kaarten op tafel zijn alle knooppunten en belangrijke viaducten en aansluitingen besproken. Wat was het fijn om te merken dat zoveel omwonenden actief met ons mee willen denken! We beoordelen nu welke inbreng uit de werksessies ook daadwerkelijk toe te passen is in het ontwerp. Dat is nog een hele opgave en het kost ons meer tijd dan verwacht. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de variant voor de verbreding van knooppunt Sint Annabosch opnieuw uit te werken. Dit komt omdat bij toetsing door verkeerskundigen de gekozen voorkeursvariant toch niet veilig genoeg is gebleken. Daarom zijn de ontwerpers van Rijkswaterstaat samen met een aantal omwonenden teruggegaan naar de tekentafel. Er is nadere studie en extra overleg nodig voor het ontwerp van knooppunt Sint Annabosch waar de A58 en de A27 elkaar raken.

Ná de zomer inloopbijeenkomsten
Zoals eerder aangekondigd zijn wij van plan om de totale verbreding van de A58 tijdens twee grote inloopbijeenkomsten aan alle betrokkenen te presenteren. Zodat we toe kunnen lichten hoe alles er uit komt te zien en wat in grote lijnen de stappen zijn die de komende tijd op stapel staan. Deze informatiebijeenkomsten vinden plaats ná de zomervakantie. Dan lichten we de resultaten van de ontwerp- en werksessies toe én gaan we uitgebreid in op het ontwerp van de weg in de omgeving inclusief de parallelwegen, taluds, sloten en geluidsmaatregelen. Vooral over deze geluidsmaatregelen leven nu al veel vragen. Daar komen we graag op terug als we zoveel mogelijk `effectenstudies` zoals dat heet hebben afgerond.

In de tussentijd houden we geïnteresseerden op de hoogte over de laatste stand van zaken via de website. Bewoners die nu al vragen hebben kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen via InnovA58@rws.nl of 0800-8002. Voor grondzaken verwijzen wij naar de factsheet.

Per gebied in gesprek
Een aantal specifieke onderdelen van de verbreding kunnen we beter apart van de rest met omwonenden en partners bespreken. Zo is het gedeelte van de te verbreden A58 tussen Tilburg en Eindhoven bijna 30 kilometer lang en bevat veel aan te passen aansluitingen, viaducten en passages. Deze onderdelen hebben een eigen planning en aanpak. We kunnen ons voorstellen dat het daarbij prettiger is om in kleine groepjes geïnformeerd te worden dan dat we steeds over het hele stuk in zijn totaliteit informatie verspreiden.

Bijeenkomsten Moergestel, de Beerze en Oirschot
Voor betrokkenen van de Beerze bijvoorbeeld wordt daarom een aparte bijeenkomst gepland. Ook in Moergestel kunnen we wat vervolgstappen presenteren en ook daar vindt binnenkort weer een bijeenkomst plaats. Tot slot zijn we ook zover dat we in Oirschot weer nieuwe en aanvullende informatie kunnen geven over de verbreding. De betrokkenen voor deze drie bijeenkomsten worden apart aangeschreven.

Cookie-instellingen