Plannen bespreken voor knooppunt de Baars

projectteam InnovA58 16-04-2018 2669 keer bekeken

Bij InnovA58, het project om delen van de A58 te verbreden, wil Rijkswaterstaat betrokkenen uit de directe omgeving graag de kans geven om mee te denken over de precieze invulling van de plannen.

Daarom organiseren we voor verschillende locaties rond het traject bijeenkomsten om zorgen te bespreken en tips te krijgen. We sluiten deze serie af met de inpassing van knooppunt de Baars.

Zo’n dertig bewoners uit Tilburg en omgeving wisselden donderdagavond 12 april van gedachten met mensen van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Sommigen kenden elkaar al van eerdere bijeenkomsten, wat zorgde voor een goede sfeer. Aan vier tafels werden gesprekken gevoerd over verschillende aspecten rondom de inpassing van knooppunt De Baars. Aansluitend was er ruimte voor een plenaire discussie met een geluidsexpert.

Geluid
Geluid speelt een belangrijke rol in de zorgen van omwonenden, vertelt verkeersadviseur Jan de Wijs. ‘Aan de noordkant van het knooppunt, bij de Koningshoeven, komt de weg volgens de nieuwe plannen dichter bij de bebouwing te liggen. Het geluid reflecteert daar bovendien op het water. Bewoners drukten ons op het hart om daar rekening mee te houden.’ Rijkswaterstaat neemt deze gegevens mee in de berekeningen om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. De geluidsexpert legde uit dat daarvoor complexe computermodellen gebruikt worden, waarin veel verschillende factoren een rol spelen. Het model gaat uit van de meest nadelige situatie, bijvoorbeeld dat de wind van de weg richting bebouwing waait en het geluid dus versterkt. De Wijs: ‘Deze gegevens zijn openbaar en belanghebbenden kunnen de berekeningen zien, maar het blijft lastige materie.’

Sluipverkeer, ruimtegebruik en bomen
Omwonenden zouden de werkzaamheden rond het knooppunt ook graag aangrijpen om gelijk iets te doen aan het sluipverkeer in de regio. De Wijs: ‘Dat is een bekend probleem en de beslissing daarover ligt bij de gemeente Tilburg.’ De gemeente was deze avond vertegenwoordigd door een aantal mensen en heeft aandacht voor deze situatie.
Voor de zuidkant van het knooppunt, bij de Eindhovenseweg, maken sommige bewoners zich zorgen om het verdwijnen van een aantal grote bomen die de weg nu voor een groot deel uit het zicht houden. De Wijs: ‘Daar komt  nieuwe aanplant voor terug, maar waar precies is nu nog niet duidelijk.’
Tot slot waren betrokkenen blij om te horen dat er na de vorige bijeenkomst nu een nieuw alternatief was uitgewerkt waardoor het ruimtegebruik anders is en  waardoor verhuizen voor een aantal van hen niet meer nodig is. Wel vroeg iemand die een deel van zijn perceel moet afstaan om dat zo beperkt mogelijk te houden. Ontwerpers konden ter plekke schetsen maken om de mogelijkheden daarvoor te bekijken.

Vervolg
Rijkswaterstaat is blij met de grote betrokkenheid en neemt de tips en wensen mee in de verdere uitwerking van het ontwerp met aansluitingen op de lokale wegen en geluidsmaatregelen. Voor het grootste deel van het traject  presenteren we het resultaat voor de zomer aan alle omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst. Vanwege de uitwerking van de nieuwste variant zal dit in een later stadium zijn.

Van deze werksessie is ook een verslag beschikbaar.

Cookie-instellingen