Proeftuin Innovatiestroken

Rijkswaterstaat werkt aan de aanleg, het beheer en onderhoud van (water)wegen, grote Nederlandse wateren en bruggen, viaducten en dijken. We werken hard aan onze maatschappelijke opgaven in mobiliteit, veiligheid, klimaat en energie. Daarvoor moeten we sneller en met focus innoveren. InnovA58 is een voorbeeld van een living lab dat ons hierbij helpt. Ons doel is om geslaagde innovaties toe te passen in meerdere (Rijkswaterstaat-)projecten. 

InnovA58: samen experimenteren, leren, toepassen

InnovA58 is een living lab, een uniek test- en innovatiecentrum van Rijkswaterstaat. Waarom uniek?

  • We hebben veel verschillende innovaties bij elkaar op één terrein (aan de A58 bij Eindhoven);
  • We testen buiten, in de dagelijkse omstandigheden van weer en verkeer;
  • Duurzaam innoveren doen we altijd samen, we delen kennis en werken ook aan nieuwe vormen van samenwerking en aanbesteding.

Direct naar de interactieve plattegrond van het innovatieterrein van living lab InnovA58. De kaart heeft aanklikbare cijfers die u meenemen naar gedetailleerder informatie per innovatie.

getekende plattegrond van innovatieterrein met aanklikbare cijfers

Innovatief idee?

Heb je een innovatief idee voor de A58, dan kun je dat aan ons kenbaar maken via het Innovatieloket van Rijkswaterstaat.

Innovatie aanmelden

 

VolkerWessels-onderneming Gebr. Van Kessel legde de Innovatiestrook in 2021/2022 emissieloos aan. Het project is een showcase van duurzame en circulaire toepassingen binnen de GWW-sector: fundaties, asfalt, wegmarkering en wegmeubilair.

Projectteam InnovA58 realiseerde samen met collega’s van het Corporate Innovatie Programma van Rijkswaterstaat (CIP) in 2021/2022 de Innovatiestrook. VolkerWessels-onderneming Gebr. Van Kessel legde deze Innovatiestrook emissieloos aan. 

Gebr. Van Kessel paste, samen met diverse ketenpartners en KWS Infra Eindhoven, een groot pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toe.

Ervaringen die hier worden opgedaan, dragen bij aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties bij de voorgenomen A58-wegverbreding én andere wegenprojecten.

Proeftuin innovatiestroken

De in- en uitvoegstroken naar de verzorgingsplaats zijn dubbel uitgevoerd en hebben een lengte van maar liefst 1400 meter. Praktisch, efficiënt en uniek in Europa: het is de enige teststrook die toegankelijk is voor het reguliere verkeer. Hier zijn praktijktesten van innovaties mogelijk op een locatie langs de snelweg die goed bereikbaar is voor zowel onderzoekers als voor geïnteresseerden.

woorden samen co2 wegwerken tegen kleurige achtergrond
Samen CO2 wegwerke, het motto van de emmisieloze aanleg van de innovatiestroken

Uitdaging: minimale CO2-uitstoot

Rijkswaterstaat daagde de markt uit om de Innovatiestrook emissieloos aan te leggen. Gebr. Van Kessel scoorde een 10 op de opgave om de CO2-uitstoot tijdens de uitvoering terug te brengen. Dit gebeurde op basis van het ‘Tank to Wheel’-principe; hierbij wordt gekeken naar de uitstoot van de gebruikte voertuigen bij de aanleg van de Innovatiestrook. We werken toe naar klimaatneutrale en circulaire snelwegen. Dit past ook in het transitiepad Bouw en Bouwlogistiek van Rijkswaterstaat.

Aannemer Gebr. Van Kessel paste diverse innovaties toe op het gebied van circulair wegmeubiliar, duurzame funderingsoplossingen, lage temperatuur asfaltsoorten en circulaire oplossingen in markering en wegmeubilair.

Tijdens de uitvoering werd uitsluitend gebruik gemaakt van materieel draaiend op elektriciteit of ‘schone’ brandstof. Zo werd ’s werelds eerste elektrische asfaltspreidmachine, waarin KWS Infra onlangs investeerde, ingezet bij dit project. Zo deden we op kleine schaal belangrijke ervaring op met duurzaam bouwen.

Gebr. van Kessel illustreert in een kleurrijke brochure hoe de emissieloze aanleg van de Innovatiestroken in z'n werk gaat en welke innovaties zij in dit project toepasten.

Daarnaast bevat de website www.samenco2wegwerken.nu van Gebr. van Kessel die bij dit project hoort ook een CO2-dashboard, nieuws en filmpjes.

RWS test vier soorten asfalt

Vanuit het Transitiepad Duurzame wegverharding gebruikt RWS zelf een deel van de innovatiestroken om vier verschillende soorten asfalt te testen. We produceren deze met natuurlijke of circulaire materialen en zoeken naar duurzame wegverhardingen die zo lang mogelijk meegaan. 

Op, aan of rond de weg

Uitgangspunt van de proeftuin Innovatiestrook is dat we gedurende enkele jaren innovaties voorde bouw & infra en voor een duurzame leefomgeving testen, monitoren en verder brengen. Dat doen we zo veel mogelijk op, aan of rond de weg, in harmonie met de omgeving. We doen zo ervaring op met het testen en implementeren van innovaties in de praktijk, zodat de kans op succesvolle, structurele toepassingen vergroot wordt. Ons doel is een aantal van deze innovaties daadwerkelijk toe te passen bij de wegverbreding InnovA58 Eindhoven-Tilburg en/of bij andere wegenprojecten.

Afbeeldingen

Bouwplaats & logistiek

Registreren

Bekijk ook

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.