Innovatiestrook A58 Kloosters officieel geopend

projectteam InnovA58 07-07-2022 1591 keer bekeken

Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat en Cees de Wijs, lid Raad van Bestuur VolkerWessels en verantwoordelijk voor de Divisie Infrastructuur Nederland, openden op 7 juli 2022 officieel de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot.

Beleef het openingsfeest (opnieuw) met de de aftermovie!

De nieuwe Innovatiestrook is een unieke testlocatie voor duurzame wegenbouw en is een bouwproject van Rijkswaterstaat en VolkerWessels-ondernemingen Gebr. Van Kessel en KWS. InnovA58 is een deelprogramma van partner SmartwayZ.NL.

Innovatie in wegenbouw

Met de Innovatiestrook zetten beide partijen fors in op duurzame innovaties in de wegenbouw. Met als doel om in 2030 CO₂-neutraal en circulair te werken. Onderzoek op dit gebied vindt nu nog plaats op diverse locaties in Nederland.

Op de nieuwe Innovatiestrook van maar liefst 1400 m lang vinden testen en experimenten plaats in de praktijk. Dit is praktischer en efficiënter. De teststrook, onderdeel van het project InnovA58, blijft toegankelijk voor het reguliere verkeer. Ervaringen die worden opgedaan, dragen bij aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties in wegenprojecten.

De openingsfilm laat zien hoe de Innovatiestrook is aangelegd en welke innovaties op dit moment worden getest.

v.l.n.r. Jack Tijssen (Tendermanager Gebr. Van Kessel), Maarten Beer (Projectmanager InnovA58), Cees de Wijs (lid RvC VolkerWessels), Michele Blom (Directeur-Generaal Rijskwaterstaat) bij de officiële opening van de Innovatiestrook

Start test- en innovatiefase

Met de realisatie van de Innovatiestrook start nu de test- en innovatiefase. Op en rondom de strook gaat het om diverse innovaties. Bijvoorbeeld nieuwe types fundering (onder het asfalt) met gebruik van meer natuurlijke materialen en een fundering die ook kan fungeren als waterberging. En diverse varianten asfalt met tenminste 60% hergebruik van bitumen. 

Maar ook op het gebied van wegmarkering wordt er getest: wegmarkeringen van gerecycled thermoplast en duurzame, natuurlijke materialen. Verder experimenteren we met biobased wegmeubilair; dit zijn reflectorplanken, verkeersborden, hectometerpalen en lichtmasten van gemaaid bermgras en gerecycled plastic. Ook volgt er een opstelling van een geluidsscherm, opgebouwd uit verschillende materialen.

Op en bij de Innovatiestrook breidt het aantal en soort innovaties voor de (wegen)bouw zich de komende jaren uit. Samenwerking met marktpartijen is hierbij het uitgangspunt.

Zero-emissie aangelegd

De Innovatiestrook is op basis van zero-emissie aangelegd. De aannemers zijn de uitdaging aangegaan om tijdens de bouw geen CO₂ uit te stoten. Dat is onder andere gedaan door gebruik van duurzame werkwijzen, de inzet van elektrisch materieel en materieel op schone brandstoffen (tank-to-wheel principe). 

Gebr. Van Kessel en KWS passen ook zelf, samen met diverse ketenpartners, een groot pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toe. De Innovatiestrook A58 Kloosters is het eerste deelproject van InnovA58 in realisatie.

SmartwayZ.NL

InnovA58 is een deelprogramma van SmartwayZ.NL, een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk.

Cookie-instellingen